Tuesday, 11 August 2020

Archeologie op zee//Archaeology at sea

De afgelopen dagen verliepen soepel, we bevonden ons tussen Helgoland en de Duitse wadden eilanden. De vangst was wat eentonig maar dat mag de pret niet drukken. In de blog van vorig jaar beschreven we hoe we het plastic uit de vangst categoriseren (https://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2019/08/na-een-weekend-in-het-pittoreske-en.html). Dit doen wij elk jaar. Tijdens de trek ten zuiden van Helgoland, een wel een boeiend stukje afval tussen te vangst: een oud bruin flesje. Het was overgroeid met bryozoa (ook wel bekend als mosdiertjes), maar daar onder leken toch letters te staan. Na voorzichtig wat bryozoa weg te hebben gehaald konden we op het flesje de volgende Duitse tekst lezen: ‘Eigenthum der actien bier brauerei Hamburg St Pauli’.

For the last few days our sampling went well. We were located between Helgoland and the German Wadden islands. The catch is bit monotonous but that shouldn’t spoil the fun. In last year’s blog we wrote about the categorization of plastic and debris (https://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2019/08/na-een-weekend-in-het-pittoreske-en.html). We do this every year. During one of the hauls just south of Helgoland, we found an interesting piece of glass: an old brown bottle. It was covered in bryozoa. After removing some of it carefully, letters popped up. Written on the bottle in German: ‘Eigenthum der actien bier brauerei Hamburg St Pauli’.

De fles//The bottle

Een zoektocht op google resulteerde in de oorsprong van de fles. Het is afkomstig van een de Duitse brouwerij Bavaria-St. Pauli, die actief was in de periode tussen 1863 en 1922. Het is dus heel waarschijnlijk dat dit flesje bijna 100 jaar oud is. Een leuke vondst!

After some research on google I found information on the origin of the bottle. Apparently, it was made for the German Bavaria- St Pauli brewery whom were active in the period of 1863 and 1922. That means that this bottle is probably around a 100 years old. A cool finding if i may say so!

Ook vingen wij deze trek een deel van een schedel op. Van welk dier het afkomstig was durfden we in eerste instantie niet te zeggen. We deelden daarom de foto’s in ons netwerk, in de hoop te achterhalen wat het voor dier geweest kan zijn. Want dat is toch wel leuk om te weten. Een paar uur later wisten we dankzij Adrie Vonk, dat het om een deel van een paarden (Equus caballus) schedel gaat.

In the haul of this morning, we caught a piece of a skull. From which animal it was we couldn’t tell. So, we all sent photos into our network to get it identified. A few hours later we knew it is a part of a horse skull (Equus caballus).

Schedel van een paard//Horse skull

Schedel van een paard//Horse skull

 

Friday, 7 August 2020

Mossels en wulken//Mussels and whelks

De vangsten blijven de laatste twee dagen vrijwel hetzelfde, we zien vooral meer kleine schol en schar en veel kamsterren en zeesterren. Zo nu en dan komt er nog wel eens wat voorbij wat we minder vaak zien, zoals de gewone paardenmossel. Enkele van ons hadden deze grote mosselsoort nog niet eerder gezien. En deze mossels kunnen tot wel 22 cm groot worden!

Over the last two days the catch composition has not changed much: mainly dab, plaice and a lot of sand sea stars and common sea stars. Every now and then a species pops up that some of us don’t see that often. In this case the Northern horse mussel, that can grow up to 22 cm.

Een gedeelte van de gesorteerde vangst (op de voorgrond schol)//Part of the sorted catch (up front Plaice)

Paardenmossel//Northern horse mussel (Modiolus modiolus)


Daarnaast hadden we ook een vangst met drie soorten grote huisjesslakken: wulk (Buccinum undatum), noordhoorn (Neptunea antiqua) en slanke noordhoorn (Colus gracilis). Onderscheid tussen deze soorten slakken wordt bepaald door de unieke kenmerken van de schelp. Zo heeft een wulk grove dwarsribben over de windingen van zijn schelp lopen en een Noordhoren niet (hiervan zijn de windingen glad). Daarnaast is de binnenkant van de schelpopening van de noordhoren vaak geel-oranje  van kleur en die van de wulk niet. Voor vissers is het belangrijk om de soorten goed te kunnen onderscheiden aangezien wulk eetbaar is en noordhoorn giftig.

Besides these incidental encounters, we also had three species of large gastropods in yesterday’s catch. The common whelk (Buccinum undatum), red whelk (Neptunea antiqua) and the Colus gracilis. The difference between these species of gastropods is determined by the unique characteristics of the shell. The shell of the common whelk has costae, which the red whelk has not (it has a smooth surface apart from spiral striae). The opening of the shell of a Red whelk is yellowish-orange. The shell opening of the common whelk is white. For fishers, knowing the difference is crucial, as the common whelk is edible and red whelk is venomous.

Van boven naar beneden: slanke noordhoorn, wulk en noordhoorn//Top to bottom: Colus gracilis, Buccinum undatum, Neptunea antiqua

Maar hoe zie je dan het verschil tussen de gewone noordhoren en de slanke noordhoren? Slanke noordhorens zijn (zoals de naam eigenlijk al verklapt) wat slanker in verhouding tot de noordhoren. De windingen zijn niet of slechts een klein beetje bol. Ze hebben vaak een wittige/creme kleur en worden tot 9 cm groot. Op de schelp zit een schilferige bruine laag die makkelijk loslaat. En de schelpopening van een slanke noordhoren is vrijwel wit, terwijl die van de gewone noordhoren vaak oranje bruin is.

But how do you tell the difference between the red whelk and Colus gracilis? Colus gracilis is slimmer than the red whelk, the whorls are almost flat-sided or only slightly tumid. And its shell has a periostracum that flakes easily. They can grow up to 9 cm, whereas the red whelk can grow up to 20 cm. The shell opening of Colus gracilis is mainly white, whereas the red whelk has an yellowish-orange coloration.


Tuesday, 4 August 2020

Als heremietkreeftjes je voor de gek proberen te houden/ When hermit crabs try to fool you

De tweede week van de BTS is gestart en de eerste paar trekken zijn gisteren voor de kust van Scheveningen bemonsterd. Vervolgens zijn wij een stuk naar het noorden gestoomd. Momenteel zien wij qua vis vooral tongschar, schar, schol, dwergtong, schurftvis en wat grauwe ponen. De overige soorten zijn voornamelijk kamsterren, fluwelen zeemuis, gewone zwemkrab en schelpensoorten als Noordkromp en gedoornde hartschelp.

The second week of the BTS has begun. Yesterday we sampled our first few hauls near the coast of Scheveningen. Meanwhile the Tridens sailed further North. At the moment the catch consists mainly out of lemon sole, dab, plaice, yellow sole, scaldfish and grey gurnard. The benthos samples are mainly dominated by sand sea stars, sea mouse, swimming crab, ocean quahog, common marine hermit crab and European prickly cockle.

Wat opviel tijdens de trekken voor Scheveningen, was de aanwezigheid van de kleine heremietkreeft (ook wel boxertje, Diogenes pugilator). Het is één van de soorten heremietkreeften in de Noordzee. Zowel de kleine heremietkreeft als de gewone heremietkreeft (Pagurus bernardus) zaten in de vangst. Maar hoe herken je het verschil in deze soorten als ze van dezelfde grootte zijn?  En wat als ze je ook nog proberen te foppen door een huisje van dezelfde schelpensoort te gebruiken?

During the hauls in front of Scheveningen we noticed the presence of the small hermit crab (Diogenes pugilator). One of the three species of hermit crab in the North sea (see the blog of last year for the third species of hermit crab). Both the small hermit as the common marine hermit crab were in these hauls. But how do you tell the difference between two species of hermit crab with the exact same size? And what if they try to fool you with the shell of another species (in this case the original inhabitant)?

v.l.n.r. gevlochten fuikhoren, gewone heremietkreeft en de kleine heremietkreeft.//From left to right netted dog whelk (Nassarius reticulatus), common marine hermit crab (Pagurus bernardus) and the small hermit crab (Diogenes pugilator)


Simpel! De onderscheidende kenmerken voor de kleine heremietkreeft zijn: grote schaarpoot links, grijs van kleur en totale lengte van het beest niet groter dan 2,5 cm. Voor de gewone heremietkreeft: grote schaarpoot rechts, oranje/bruin van kleur en totale lengte van het beest wel 10 cm groot.

Simple! The unique characteristics for the small hermit crab are: largest chela on the left, greyish of color and not more than 2.5 cm total length. For the common marine hermit crab: largest chela on the right, orange/brown of color and up to 10 cm total length.

Eén van de veel voorkomende vragen bij de heremietkreeften is: maken ze het huisje zelf? Dat doen ze niet, ze gaan op huizenjacht. Ze passen verschillende lege schelpjes en zodra ze er eentje vinden waar ze in passen, is er een match. Zodra ze dit huisje weer zijn ontgroeid, start de zoektocht weer opnieuw.

A frequently asked question on hermit crabs: do they build their own houses/shells? No, they don't, they go house hunting! They try several empty shells and when their body fits in one, there is a match. And when they outgrow there shell, they go house hunting again.       


Sunday, 2 August 2020

Vermindering van plastic afval in de zee//Plastic litter reduction

Er is altijd ruimte voor verbetering. Aan de achterkant van de visnetten zit aan de onderzijde een bescherming om te zorgen dat het net niet beschadigt terwijl het over de grond sleept met vangst er in. Oorspronkelijk gebeurt dit met 'pluis'. Dat zijn dunne plastic draadjes die in een soort kwasten aan de onderzijde vast zitten. Pluis is eigenlijk niet pluis, want door de krachten die op het net komen te staan, raken er draadjes los. Het gevolg: pluis in zee. 

There is always room for improvement. The back-end of the net is protected by 'pluis' (a nice word to improve your Dutch pronunciation): bundled monofilaments. Due to the forces on the net when it is trawled over the seabed, some pluis will detach from the net and end up in sea. 

Net met pluis voorafgaand aan de eerste trek//Net with monofilaments before the first haul 
(photo credits: A. Scheepmaker)

Net met pluis na 15 trekken//Net with monofilaments after 15 hauls
(photo credits: A. Scheepmaker)

Dit jaar stelden de bootsmannen voor om de netbescherming van pluis te vervangen door yakleer. In eerste instantie is dit alleen toegepast op het bakboord net, om goed in de gaten te kunnen houden of er verschillen in vangst optreden. De vangsten uit bakboord vormen niet de basis voor de surveyresultaten; het net aan stuurboord is het net waarvan de vangst standaard volledig wordt geanalyseerd. Wanneer we geen effect zien op de vangsten en het leer de netten even goed beschermt als het pluis, zal ook het stuurboordnet daarvan voorzien worden. Yakleer is één van de alternatieven uit het intiatief Vispluisvrij (zie bijv. https://vistikhetmaar.nl/artikelen/vispluisvrij/) en wordt intussen ook in de visserij gebruikt. 

This year, the boatswains proposed to change the net protection from pluis to yak leather -first only on portside, as this is the side we don't directly use for the survey results. When the change in protective material does not influence the catches, and net damage is prevented equally, the leather will be applied to the starboard net as well. The yak leather protection has been tested by the fisheries in an initiative to reduce plastics in the sea, and is in use in the commercial fisheries as well (https://vistikhetmaar.nl/artikelen/vispluisvrij/, only in Dutch). 

Net met leer voorafgaand aan de eerste trek//Net with leather protection before the first haul 
(photo credits: A. Scheepmaker)

Net met leer na 15 trekken//Net with leather protection na 15 trekken 
(photo credits: A. Scheepmaker)Friday, 31 July 2020

BTS 2020-voorbereiding II//preparation II

Naast het inhangen van de vistuigen, willen de onderzoekers ook graag dat alles wat nodig is om de survey goed uit te voeren, aan boord is voordat het schip de haven verlaat. Daarom gingen de twee onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het werk aan boord samen naar Scheveningen om de spullen aan boord te zetten. Messen, pincetten, ordners, printerpapier, zakjes om gehoorsteentjes (otolieten) in te doen, schrijfgerei, handschoenen, meetplannken: je wilt niet zonder komen te zitten, want er is geen winkel midden op zee. Daarnaast laadden we de batterijen van headset die we gebruiken om de lengtegegevens direct in de computer te kunnen invoeren op en stelden het programma waarmee we de gegevens tijdens het vissen automatisch kunnen registreren in. 

Apart form the preparation of the vessel for the fishing activities, the scientists also like to know that everything needed for the survey is on board well before they leave the harbour (there's no shop out there at sea). That is why in the week before the survey start, the scientists in charge for the seven survey weeks, together put all research material on board, and checked if everything was there. Knives, tweezers, paper, stationery, otolith envelopes, rubber gloves, measuring boards: without those things we cannot collect any data. We also charged the batteries of the headset and set up the automated trawl registration system.

Het registratieprogramma voor gegevens over de trek//The trawl registration system


Nadat we alles aan boord  hadden gezet (met dank aan de helpende handen voor het sjouwwerk) en hadden opgeborgen, keerden we met een kort lijstje van dingen die toch nog mee moesten terug naar IJmuiden.

After putting all stuff on board (thanks for the helping hands) and in the cupboards, we returned to IJmuiden with a short list of omitting issues.  

Onderweg naar IJmuiden, het schip is beladen//On our way to IJmuiden, the ship is ready to go

Thursday, 30 July 2020

BTS 2020-voorbereiding I//preparation I

De boomkorsurvey van 2020 is deze week begonnen. Op maandagochtend vertrok de Tridens vanuit Scheveningen. Voordat we echter naar zee kunnen, zijn er nog wat zaken die gedaan moeten worden. Twee weken geleden zorgde de bemanning van de Tridens ervoor dat de boomkortuigen en netten aan boord en klaar voor gebruik waren. Meindert de Boer kwam vanuit de visserij kijken hoe het er uit zag en vanuit Wageningen Marine Research (WMR) keken Thomas Pasterkamp en Ingeborg de Boois mee. 

The annual Dutch beam trawl survey has started this week. Last Monday, RV Tridens left Scheveningen for the first survey week. Before we could go to sea, a number of things had to be arranged. First of all: the gears. Two weeks ago, the Tridens crew prepared the ship for the survey by installing the gears. A representative from the fishing industry, as well as two people from the research institute Wageningen Marie research (WMR) observed the activities.
Het tuig aan bakboord wordt opgehesen om te kijken of alles goed is//
The portside gear is hoisted to check if all is ok

Het vistuig is een cruciaal onderdeel van de survey, want we vergelijken de vangsten over de jaren heen. We gaan er daarbij van uit dat het vistuig een gelijke efficiëntie heeft. Het is belangrijk dat aan boord voldoende expertise is om daar zorg voor te dragen. Daarnaast zijn we blij met onze intussen meer dan 10-jarige samenwerking tussen de Rijksrederij (scheepseigenaar incl. de vistuigen), WMR (onderzoeksinstituut verantwoordelijk voor de survey) en Rederij de Boer (visserijbedrijf) voor wat betreft de controle en het onderhoud van de netten. Deze worden jaarlijks in de schuur bij Rederij de Boer uitgehangen, gecontroleerd en gerepareerd of vervangen waar nodig. Dat gebeurt op basis van de nettekeningen die aangeleverd zijn door WMR, want alle betrokkenen beseffen dat standaardisatie van het net belangrijk is voor een goede interpretatie van de surveyresultaten.

The gear is a crucial part of the survey, as we compare the survey results over the years. We assume that the catch efficiency for the survey remains constant over time. It it important that the ship's crew is experienced to make sure we can rely on that. On top of that, we're happy with our more than 10 years collaborative net checking and maintenance effort. Rijksrederij (ship's owner including the gears), WMR (institute responsible for the survey), and Rederij de Boer (fishing industry) feel mutual responsible for the quality of the survey nets, and that is why the nets are being checked, maintained and repaired if necessary in the net repair shed of Rederij de Boer based on the net drawings supplied by WMR. All parties do fully understand the relevance of standardisation and good quality of the nets, to ensure the survey results are as reliable as possible.  

Bakboord is klaar voor gebruik//Portside is ready for the survey

De laatste controle aan stuurboord//Last checks on starboard gear


  

Wednesday, 11 September 2019

Biologische rietjes//organic straws


Tijdens de boomkorsurvey zijn er altijd mensen die voor het eerst meegaan en vol verbazing kijken naar alle verschillende beesten die we opvissen. Zoals het rietje. Iedereen die het rietje voor het eerst ziet, denkt dat het zo'n echt plastic doorzichtig rietje is dat aan pakjes drinken zit vastgeplakt. En dat er dan ook nog een wormpje in is gekropen. Dat zou natuurlijk kunnen, want we vissen ook wel plastic op, en daar zitten ook vaak dieren in of op. Maar het rietje (Hyalinoecia tubicola) is echt een dier dat in de Noordzee voorkomt. De worm leeft in een buisje dat op een rietje lijkt. De worm maakt het buisje zelf en hij sleept het rietje achter zich aan over de grond. We hebben geprobeerd of we ermee konden drinken, maar dat was geen succes. Het is dus geen biologisch alternatief hebben gevonden voor  plastic rietjes. 
Rietje//Hyalinoecia tubicola
During the beam-trawl survey, there are always people who come along for the first time and look with amazement at all the different species we catch. Like the 'straw'. Anyone who sees the animal for the first time thinks it is a real plastic transparent straw, like the ones attached to small drink packs. And that a worm has crept into it. That would of course possible, because we also catch plastic, and that often is inhabited by animals. However, the straw is really an animal that lives in the North Sea. Hyalinoecia tubicola is a tube worm that lives in a tube that looks like a straw. The worm creates the tube by itself and  drags the straw behind it on the seabed. We tried whether we could drink with it, but that was not a success, so it is no organic alternative for single-use plastic straws.