Saturday, 12 September 2020

Overzicht na 7 weken BTS//Overview of 7 weeks survey

De boomkorsurvey 2020 is afgerond. We hadden over het algemeen mooi weer en konden het programma afronden. 

The beam trawl survey 2020 has finished and due to good weather conditions we've been able to sample all planned stations. 

Het bakboordnet wordt uitgezet//Setting the portside gear

Hierbij een eerste (voorlopig) overzicht van de volledige survey in 2020. Het hoofddoel van het onderzoek is gegevens verzamelen over de aantallen, lengtes en leeftijden van platvissoorten (o.a. schol, tong, tarbot, griet, schar, tongschar). Vissen met een boomkor, resulteert in de vangst van meer soorten dan alleen die platvissoorten, zoals al te lezen in de blog over de resultaten van de eerste drie weken (http://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2020/08/overzicht-over-bts-deel-iachievements.html). 

Herewith some (preliminary) achievements of the full seven survey weeks. The main survey goal is to collect data on the abundance, length and age distribution of a number of flatfish species (e.g. plaice, sole, turbot, brill, dab, lemon dab). However, fishing with a beam trawl means catching more than flatfish species only, as becomes clear in a previous blog (http://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2020/08/overzicht-over-bts-deel-iachievements.html). 

Op de kaart staan de plekken waar we gevist hebben. We voerden 74 trekken uit in week 31-33 en ook 74 in week 34-37. In de laatste periode konden we één keer de vangst niet aan boord krijgen, dus we hebben gegevens van 73 vislocaties voor die periode (147 trekken totaal).

The map shows the fishing positions in both periods (2x74 hauls). In the last period we encountered one invalid haul, so there is data from 147 hauls in total.

In alle vangsten troffen we schol en schar aan en in week 31-33 zat ook in iedere vangst schurftvis, een kleine platvissoort. Het verschil in diepte waarop we vissen in de twee periodes, weerspiegelt zich in de vangstsamenstelling. Bijzondere vangsten zijn onderaan de lijst te vinden. In sommige gevallen zijn de soorten waarschijnlijk gevangen terwijl het net omhoog gehaald werd (geep, makreel), andere soorten komen simpelweg niet veel voor op de plekken waar we vissen (vleet, gevlekte griet, Franse tong).

In all hauls we caught plaice (Pleuronectes platessa) and dab (Limanda limanda). In week 31-33 we also caught scaldfish (Arnoglossus laterna), a small flatfish species, in every haul. The rare catches can be found at the end of the list. Some of the rarely caught species have presumably caught when hauling the net (garfish Belone belone, mackerel Scomber scombrus), other species are simply not frequently caught at our fishing locations or are rare in general (Dipturus batis, Solea lascaris, Zeugopterus punctatus).

Minimum, gemiddelde en maximum visdieptes in de twee periodes//Minimum, mean and maximum fishing depths in both periods

minimum

gemiddelde/mean

maximum

week 31-33

19

34

50

week 34-37

21

62

112

 
Aantal trekken waarin verschillende vissoorten zijn aangetrokken tijdens de survey//Number of hauls in which fish species have been caught

scientific_name

soort

week 31-33 (zwart/black)

week 34-37 (rood/red)

Limanda limanda

Schar

74

73

Pleuronectes platessa

Schol

74

73

Eutrigla gurnardus

Grauwe poon

59

71

Merlangius merlangus

Wijting

63

63

Arnoglossus laterna

Schurftvis

74

50

Callionymus lyra

Pitvis

73

51

Agonus cataphractus

Harnasmannetje

60

59

Microstomus kitt

Tongschar

40

64

Buglossidium luteum

Dwergtong

73

26

Solea solea

Tong

71

27

Scophthalmus maximus

Tarbot

56

14

Chelidonichthys lucerna

Rode poon

60

9

Melanogrammus aeglefinus

Schelvis

12

55

Hippoglossoides platessoides

Lange schar

2

48

Gadus morhua

Kabeljauw

14

34

Lophius piscatorius

Zeeduivel

1

46

Amblyraja radiata

Sterrog

1

41

Echiichthys vipera

Kleine pieterman

25

16

Glyptocephalus cynoglossus

Witje

1

36

Scyliorhinus canicula

Hondshaai

11

19

Pomatoschistus sp.

Grondel

27

2

Scophthalmus rhombus

Griet

19

9

Mullus surmuletus

Mul

25

1

Callionymus maculatus

Gevlekte pitvis


23

Enchelyopus cimbrius

Vierdradige meun

18

7

Platichthys flesus

Bot

25

Hyperoplus lanceolatus

Smelt

15

9

Myoxocephalus scorpius

Zeedonderpad

16

6

Callionymus reticulatus

Rasterpitvis

18

3

Leucoraja naevus

Koekoeksrog

1

18

Microchirus variegatus

Dikrugtong

18

Raja clavata

Stekelrog

9

7

Raja montagui

Gevlekte rog

6

9

Trachurus trachurus

Horsmakreel

15

Ammodytes sp.

Zandspieringen indet.

9

4

Trisopterus minutus

Dwergbolk

12

Merluccius merluccius

Heek

11

Sprattus sprattus

Sprot

9

2

Trisopterus esmarkii

Kever

11

Syngnathus rostellatus

Kleine zeenaald

10

Argentina sphyraena

Kleine zilversmelt

9

Clupea harengus

Haring

9

Trisopterus luscus

Steenbolk

5

4

Helicolenus dactylopterus

Blauwkeeltje

1

7

Trachinus draco

Grote pieterman

7

1

Lophius budegassa

Grijze zeeduivel

7

Phrynorhombus norvegicus

Dwergbot

2

5

Liparis liparis liparis

Slakdolf

5

Cyclopterus lumpus

Snotolf

3

Raja brachyura

Blonde rog

3

Squalus acanthias

Doornhaai

3

Lepidorhombus whiffiagonis

Scharretong

2

Myxine glutinosa

Slijmprik

2

Syngnathus acus

Grote zeenaald

1

1

Belone belone

Geep

1

Callionymus sp.

Pitvissen indet.

1

Chelidonichthys cuculus

Engelse poon

1

Ciliata mustela

Vijfdradige meun

1

Dicentrarchus labrax

Zeebaars

1

Entelurus aequoreus

Adderzeenaald

1

Hippocampus guttulatus

Zeepaardje

1

Lampetra fluviatilis

Rivierprik

1

Molva molva

Leng

1

Mustelus sp.

Mustelus

1

1

Pegusa lascaris

Franse tong

1

Pholis gunnellus

Botervis

1

Pollachius

Koolvissen indet.

1

Scomber scombrus

Makreel

1

Zeugopterus punctatus

Gevlekte griet

1

Dipturus batis

Vleet

 

1

 

3 comments:

  1. Dag, hebben jullie ook nog behoefte aan vakbekwame opstappers tijdens deze surveys?

    ReplyDelete
  2. Vijf jaar maakte ik als opstapper/gast tijdens zomervakanties zeereizen in de span- (rondvis) en korboomvisserij (platvis). Ik werkte in de kombuis en met de crew aan de lopende band. 's Nachts (24-6 uur) sliep ik. Op 5 kotters (uit Katwijk, Urk en Zoutkamp) vond ik maten en verwierf kennis. Betaald werk vinden in de Noordzeevisserij lijkt moeilijk in deze tijd, waar de vissers (net zoals de boeren) nogal geplaagd worden.

    ReplyDelete
  3. For five years I made sea voyages during summer holidays in the span (roundfish) and corboom (flatfish) fishery as a boarding / guest. I worked in the galley and with the crew on the assembly line. At night (24-6 hours) I slept. I found sizes and acquired knowledge on 5 cutters (from Katwijk, Urk and Zoutkamp). Finding paid work in North Sea fisheries seems difficult in these times, where fishermen (just like farmers) are rather harassed.

    ReplyDelete