Friday, 1 September 2017

De doelen van de survey//Survey goals

Oorspronkelijk is de boomkorsurvey opgezet om informatie te verzamelen over schol en tong, maar we verzamelen meer gegevens. Omdat we de hele vangst sorteren en alle vissoorten meten weten we aan het eind van de reis ook van alles over de andere vissoorten in de vangst en ook over de inktvissen, zeesterren, krabben en wat er verder nog gevangen is. We verzamelen de gegevens op een standaard manier en bemonsteren dus jaarlijks hetzelfde gebied waarbij we dezelfde methodieken gebruiken om te bemonsteren en de vangst uit te zoeken. We liepen ruim een week vertraging op door technische problemen aan het schip, maar konden op dinsdagavond 29 augustus onze weg vervolgen. We hebben de afgelopen week 9 trekken uitgevoerd.
Van een groot aantal platvissoorten (schol, tong, tarbot, griet, schar, tongschar, bot, lange schar, dwergtong, schurftvis) verzamelen naast lengtegegevens en aantallen, ook individueel gewicht en materiaal om de leeftijden van vis mee te kunnen bepalen. De gegevens worden samen met o.a. vangstgegevens, lengte- en leeftijdsverdelingen van aangelande vis door werkgroepen binnen ICES (International Council for Exploration of the Seas) gebruikt in modellen om de hoeveelheid vis in zee te kunnen inschatten. Er is ook een brochure over hoe een bestandsschatting werkt. De overige gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor de analyse van het ecosysteem die binnen de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) wordt uitgevoerd. Beide onderdelen zijn wettelijke verplichtingen voor de Nederlandse overheid.


The main purpose of the beam trawl survey is to collect data in abundance, length frequencies and age-length relationships within the flatfish populations, in particular for plaice and sole. These data are later sent to ICES (International Council for the Exploration of the Seas) working groups to be used in stock assessment models. We collect the information in a standardised manner, and as a result we cover the same area using similar methodologies over the years. As we sort the complete catch, identify all species, measure all fish species, and count individuals for the other species, we also collect a lot of information on the ecosystem, and can be used for e.g. MSFD purposes. We had a delay of about seven working days due to technical problems, but could carry on with the survey on Tuesday evening 29th August. We managed to do 9 trawl hauls.


Naast dit onderzoek verzamelen we schol om jaarlijks  de gehalten aan chemische contaminanten (=vervuiling) in schol te kunnen vaststellen, in het Nederlandse deel van het OSPAR-verdragsgebied buiten de 12-mijlszone. (ook een wettelijke verplichting). Het onderzoek richt zich op 3 referentielocaties de Doggersbank, de Bruine Bank en ten Noordwesten van Terschelling. We moeten hiervoor op die drie locaties 100 vrouwelijke schollen vangen die nadat we de lengte en gewicht hebben bepaald zo snel mogelijk worden ingevroren in droogijs. Die monsters hebben we afgelopen week verzameld; met iedereen zijn eigen taak verliep alles goed.

Next to the main purpose, we also collect plaice for the OSPAR Joint Assessment Monitoring Programme, to investigate the contaminants in female plaice in three reference areas in the Dutch EEZ: Dogger Bank, Northwest of Terschelling and approx. 40 Nm West of IJmuiden. We have to collect 100 female plaice that have to be stored in dry (carbon dioxide) ice. Last week we collected the samples.
wegen en meten//weight and length measurement
inpakken in aluminiumfolie//wrapping in tin foil

In het droogijs//freezing the plaiceNo comments:

Post a Comment