Friday, 16 February 2018

Resultaten BTS 2017

Na een aantal maanden radiostilte bij deze enkele resultaten van de boomkorsurvey 2017. Het was een survey met nogal wat hindernissen (zie eerdere blogs voor meer details). Na de laatste blog kwam echter de grootste emotionele klap: bootsman René van Dam overleed in het weekend tussen twee reizen. In de laatste twee surveyweken hebben we aan boord heel hard gewerkt -inclusief doorwerken in het weekend- om een zo root mogelijk deel van het programma af te krijgen, waarbij we dagelijks aan het verlies herinnerd werden. Met heel veel dank aan iedereen die aan boord was, is het gelukt om in elk geval vrijwel alle stations die gebruikt worden in de WMR indexberekening voor schol en tong te bevissen. De reis was echter zo intens en intensief dat bloggen erbij in schoot.
De indices van schol en tong vormen onderdeel van de bestandsschatting. Zie voor meer informatie: https://www.wur.nl/upload_mm/2/f/5/1f1282b7-60e0-4a07-8276-bdbce01fd5a7_Hoe-werkt-een-bestandsschatting2015v3.pdf
After a long silence, hereby some results of the beam trawl survey 2017. The survey was affected by technical issues (see previous blogs), and after the last blog boatswain RenĂ© van Dam passed away in the weekend between two trips. The following two weeks were intense in multiple ways, as we worked hard to get as much stations sampled as we could, while suffering a severe loss. Writing weblogs was no priority anymore. We however managed to get at least the stations sampled that are used for the WMR index calculation for plaice and sole. The indices are used as tuning series in the stock assessment.


Schol/Plaice

Gegevens van schol zijn opgewerkt voor twee delen van de Noordzee: de zuidoostelijke Noordzee en Duitse bocht resp. de centrale en westelijke Noordzee.
Plaice data is analysed for two separate areas: southeastern North Sea and German bight resp. central and western North Sea.
Index voor 1-, 2-, 3-jarige schol en schol van 4 jaar en ouder op basis van de bemonstering in de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht (links), en voor de bemonstering in de centrale en westelijke Noordzee (rechts); in aantallen per visuur. De rode horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde voor de jaarklasse weer.//Plaice index (1,2,3 and 4+ years old) for German Bight&southeastern North Sea (left) and central&western North Sea (numbers per hour). Red horizontal line represents the time-series average.

Index voor 4-,5-,6-,7-,8-,9-jarige schol en schol van 410 jaar en ouder op basis van de bemonstering in de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht (links), en voor de bemonstering in de centrale en westelijke Noordzee (rechts); in aantallen per visuur. De rode horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde voor de jaarklasse weer.//Plaice index (4,5,6,7,8,9,10+ years old) for German Bight&southeastern North Sea (left) and central&western North Sea (numbers per hour). Red horizontal line represents the time-series average.

Tong/Sole

Voor tong worden alleen de gegevens uit de zuidoostelijke Noordzee en Duitse bocht gebruikt vanwege het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort.
For sole, only the data southeastern North Sea and German bight are taken into account, due to the geographical distribution area of the species.
Index voor 1-, 2-, 3-jarige tong en tong van 4 jaar en ouder op basis van de bemonstering in de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht; in aantallen per visuur. De rode horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde voor de jaarklasse weer.//Sole index (1,2,3,4+ years old) for German Bight&southeastern North Sea (numbers per hour). Red horizontal line represents the time-series average.No comments:

Post a Comment