Thursday, 23 August 2018

Eerste stand van zaken//First update BTS 2018

We zijn alweer sinds 30 juli bezig met de jaarlijkse boomkorsurvey om te monitoren hoe het gaat met de bestanden van allerlei platvissen (=hoeveel vis er in zee zit), met name voor schol, tong, tarbot, griet, schar. Door ieder jaar hetzelfde gebied te bevissen kunnen we de gegevens tussen de jaren goed vergelijken. Bij deze een eerste update van waar we zijn geweest en wat de hebben gezien.

Since 30 July we're on our way on the annual beam trawl survey, one of the important sources of information for stock assessment of flatfish species (plaice, sole, dab, brill, turbot). As the sampling grid is the same over years, we can compare the results of the timeseries. This is the first update of the 2018 beam trawl survey.


voortgang tot 23 augustus//progress till 23 August, 15:00 GMT
Op het kaartje is te zien dat het zuidoostelijke deel (zwarte stippen, 82 stations) van de Noordzee al bemonsterd is. Dat was mogelijk dankzij iedereen aan boord (onderzoekers en bemanning), goed weer en het uitblijven van pech zoals schade aan de netten. We vingen in dat gebied 47 soorten vis en 70 andere soorten zoals krabben en zeesterren. De vissoorten die we op het grootste aantal stations aantroffen waren schol (82), dwergtong, pitvis, schar (allemaal op 80 stations) en schurftvis (79). Van de overige soorten vingen we zeester, gewone zwemkrab (beide op 80 stations), heremietkreeft (75), Noordzeekrab en helmkrab (beide op 63 stations).

As you can see, we've covered the southeastern part (black dots, 82 stations) nicely thanks to everyone on board, nice weather and no severe gear damages or other misfortune. In that area, we caught 47 fish species and 70 other species (crabs, starfish, etc.). The most frequently caught finfish species were Pleuronectes platessa (plaice, 82 stations), Buglossidium luteum, Callionymus lyra, Limanda limanda (solenette, common dragonet, dab; all at 80 stations) and Arnoglossus laterna (scaldfish; 79 stations). Of the other species, we caught Asterias rubens, Liocarcinus holsatus, (both at 80 stations), Pagurus bernhardus (75), Cancer pagurus and Corystes cassivelaunus (at 63 stations).No comments:

Post a Comment