Friday, 24 August 2018

Klein, kleiner, kleinst//Small, smaller, smallest

Tijdens de boomkorsurvey vissen we normaal gesproken met 8 meter brede boomkorren. Aanvullend vissen we echter ook -ongeveer één keer per dag- met een twee meter brede boomkor om te onderzoeken welke kleine beesten op de bodem van de zee leven. Het schip (74 meter) is buitenpropotioneel voor zo'n klein vistuig, maar we voeren dit onderzoek al pakweg 20 jaar probleemloos uit. Resultaten van Noordzeebreed onderzoek waaraan ook wij hebben bijgedragen, staan onder andere in Zühlke et al. (2001) en op http://www.mafcons.org/finalreport.php.

Normally we use an 8 meter beam trawl for fishing, but about once a day we sample with a 2 meter beam trawl to investigate smaller epifauna. The vessel (74 m) is quite large for operating such a small gear, but we've carried out the sampling since approx. 20 years and it works fine. Results of one of the studies in the North Sea to which we've contributed can among others be found in Zühlke et al. (2001) and on http://www.mafcons.org/finalreport.php.

de 2 meter boomkor//the 2 meter beam trawl
details can be found in Jennings et al., 1999

De vangst van vrijdag bevatte heel veel kiezels, dus het sorteren was een flinke klus. Het is een wonder dat het net niet stuk was. Het is wonderbaarlijk hoeveel je kunt vangen door vijf minuten te vissen met beperkte snelheid. Naast de kiezels vingen we 46 verschillende soorten dieren, van hydroidpoliepen tot garnalen, krabben en vissen.
Friday's catch was full of gravel, so sorting was quite a job. It is surprising how much you can catch in a 5 minute tow at low speed. We caught -apart from the gravel- 46 species, e.g. hydrozoa, crabs and finfish species.
sorteren van de vangst van de 2 meter boomkor//sorting the 2 meter beam trawl catch

Het harde werk leverde leuke vondsten op: zo troffen we voor het eerst in jaren weer eens de zuignapvis Diplecogaster bimaculata aan. Het beestje was 2.5 cm klein en heeft een zuignap aan de onderkant van zijn lijf waarmee hij zich op stenen vast kan zetten.
The effort was worth it: we found Diplecogaster bimaculata, a 2.5 cm fish with a sucker to keep him attached to stones.
zuignapvis//Diplecogaster bimaculata

We vonden ook veel kiezelkrabjes (Ebalia cranchii-de naam verraadt al dat het geen verrasing hoeft te zijn tussen alle kiezels-. Deze beesten hebben een schildbreedte van max. 1 cm en we treffen ze inderdaad vooral aan wanneer we veel kleine stenen vangen.
We also caught Ebalia cranchii, one of the species that is typically connected to gravel-dominated catches. The carapax width is max. 1 cm.

Kortom, we keken terug op een interessante vangst. Niet direct relevant voor de visbestanden, maar wel voor allerlei andere informatie over wat er op de bodem van de Noordzee leeft. Zo houden we onze kennis met een ruim half uur extra onderzoek per dag op peil en staan we ook eens even buiten te werken (want de rest van ons werk gebeurt binnen). In dit geval waren we in de Schotse wateren; ongeveer 3˚30'W, 58˚15'N (Moray Firth).
Over all, it was an interesting catch. And although not directly relevant to the fish stocks, it helps us to collect more information on the biota at the bottom of the North Sea. We keep our knowledge on the species up to date and spend some time outdoors (the rest of the work happens indoors). In this case we were at about 3˚30'W, 58˚15'N (Moray Firth).


Literatuur//References
Jennings
 
S.
,  
Lancaster
 
J.
,  
Woolmer
 
A.
,  
Cotter
 
J.
Distribution, diversity and abundance of epibenthic fauna in the North Sea
Journal of the Marine Biological Association of the UK
 , 
1999
, vol. 
79
 (pg. 
385
-
399
)

Zühlke
 
R.
,  
Alsvag
 
J.
,  
de Boois
 
I.
,  
Cotter
 
J.
,  
Ehrich
 
S.
,  
Ford
 
A.
,  
Hinz
 
H.
,  
Jarre-Teichmann
 
A.
,  
Jennings
S.
,  
Kröncke
 
I.
,  
Lancaster
 
J.
,  
Piet
 
G.
,  
Prince
 
P.
Epibenthic diversity in the North Sea
Senckenbergiana Maritima
 , 
2001
, vol. 
31
 (pg. 
269
-
281
)

No comments:

Post a Comment