Wednesday, 29 August 2018

Wat is een boomkor?//What is a beam trawl?

Het fijne van een blog is dat je lezersvragen kunt beantwoorden (blijf vragen, misschien komen er antwoorden!). In dit geval was de vraag 'wat is een boomkor'? Op zich is het simpel: wikipedia geeft het antwoord: 'De boomkor bestaat uit een sleepnet, dat wordt opengehouden door de boom, een metalen buis aan de voorkant van het net. Aan de uiteinden van de huidige boom zitten zware stalen sloffen, die over de zeebodem glijden. Kor betekent sleepnet. De mazen zijn aan het begin groter dan aan het eind, waardoor ondermaatse vis kan ontsnappen. Aan de boomkor zijn vaak verschillende kettingen bevestigd die ervoor dienen de platvis uit het zand op te laten schrikken. Deze kettingen worden daarom wekkerkettingen genoemd.' 

One of the nice things of keeping a weblog is the possibility to respond to questions that many people may have in their head and only one will ask. In this case: what is a beam trawl? http://www.vliz.be/en/beamtrawl provides a nice definition: 'A beam trawl net is a fish net held open by a steal beam with two ‘shoes’ (two steel plates) attached at the ends. A concave-shaped net hangs behind the beam which retains the catch. A beam trawl is towed by a vessel over the seafloor and is mostly used to catch shrimps, flatfish or fish living close the seafloor.'

de boomkor die we gebruiken voor het onderzoek//the beam trawl we use
(foto: I. de Boois)

Voor het onderzoek naar platvis gebruiken we een 8 meter brede boomkor met een aantal kettingen. Op de foto zijn de boom (horizontale balk), de sloffen (aan de uiteinden) en de wekkerkettingen goed te zien. Daarnaast zie je ook nog een soort raster voor het net hangen. Dat is het zogenaamde 'schotje', waarmee we in de centrale en westelijke Noordzee stenen uit ons net houden. Die blijven hangen in het schotje waardoor het net heel blijft. In de zuidoostelijke Noordzee gebruiken we netten zonder schotje, want daar liggen vrijwel geen stenen op de locaties waar wij vissen.
Voor het onderzoek uit één van de voorgaande blogs gebruiken we een 2 meter boomkor met een kettingmat (zie foto hieronder).

During this survey, we use an 8 meter beam trawl (see picture), with a number of chains. In the central and western North Sea we rig the gear with a flip-up rope, to prevent net damage by boulders. The boulders get stuck in the flip-up rope and won't enter the net. 
The 2 meter beam trawl we refer to in http://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2018/08/klein-kleiner-kleinstsmall-smaller.html is rigged with a chain mat (see picture below).
No comments:

Post a Comment