Sunday, 26 August 2018

Een beetje, veel, te veel vissen om te meten//Some, many, too much fish to measure

Eén van de belangrijkste activiteiten na het vissen is het meten van de vis. We sorteren de vissen per soort en meten ze vervolgens op een meetplank, waarbij degene die de vis meet dat meteen via een headset doorgeeft aan iemand achter een computer. We meten de vis 'to the cm below', wat betekent dat we alle vis tussen 8 en 9 cm '8 cm' noemen en alle vis tussen 9 en 10 cm '9 cm' etc. We willen de lengteverdeling per vissoort weten, dus daarom meten we ze. In principe meten we daarom alle vis. Maar hoe doen we dat wanneer we zoveel vissen vangen dat dat gegeven de beschikbare tijd onmogelijk is?

One of the important steps in the catch processing is fish measurement. We measure all fins species 'to the cm below', meaning that all fish from 8 to 9 cm is '8 cm', and from 9 to 10 '9 cm', etc. The idea is to retrieve a length-frequency by species. But what do we do when the catch is too big to measure everything within the available time?
vangst op één van de stations in de Moray Firth/catch on one of the stations in the Moray Firth
Op dat moment nemen we een deelmonster ('sub'). We splitsen de vissen van één soort in gelijke delen. Dat kan op basis van gewicht met behulp van een weegschaal, maar ook op het oog. De vangst wordt eerst in twee gelijke delen verdeeld en indien nodig nogmaals (en nogmaals en nogmaals). Het minimum aantal te meten vissen is 50. Bij een vangst waar de lengtes gelijk verdeeld zijn is dit aantal voldoende om een representatieve lengteverdeling te hebben. Je kunt er dan dus vanuit gaan dat het deel dat gemeten is vermenigvuldigd kan worden met het aantal fracties. Wanneer van een soort enkele extreem grote exemplaren in de vangst zitten en heel veel kleinere, meten we alle grote exemplaren en delen we de kleine vis op waarvan we dan een fractie meten.
De vangst op de foto bevatte meet dan 750 scharren en iets meer dan 700 schollen, In plaats van een kleine 1500 vissen te meten, maten we 1/8 van de scharren (97) en 1/8 van de schollen (88). In de volgende trek hadden we nog meer scharren, dus daarvan hebben we 1/16 van het totaal gemeten. Het aantal schollen was wel ongeveer gelijk aan de trek ervoor, dus daarvan maten we 1/8 deel.

When it is too much to measure, we subsample, Subsampling is possible by weight, but also by fraction. We split the catch into two equal parts and, if necessary, we split one of the parts again in two, and again, and again.... the minimum number of fish to measure is 50 per species. If the catch contains a few large specimens of a certain species and (too) many smaller, we measure all the large ones and subsample the smaller fish.
The catch on the picture contained more than 750 dab and more than 700 plaice. Instead of measuring a little less than 1500 fish, we measured 97 dab and 88 plaice of the subsample (1/8 of the total). The next haul contained even more dab (subsample 1/16).

No comments:

Post a Comment