Wednesday, 29 August 2018

voortplanting//reproduction II

Toen vandaag één van de vangsten gestort werd, leek het alsof er een soort schuimrubber in de vangst zat. Het bleken -meer dan 7 kilo- wulkeieren te zijn. We vangen wel vaker eieren van de wulk (en ook van andere slakken), maar zelden in zo'n grote hoeveelheid. Ruben kreeg het voor elkaar om ze zo op te stapelen dat we alles tegelijk konden wegen.

Today, when one of the hauls came in, there seemed to be a kind of foam in the catch. It appeared to be more than 7 kilo's of whelk eggs. We catch whelk (and other gastropod) eggs quite frequently, but rarely so much. Ruben managed to pile the eggs in such a manner that we could weight the whole lot.

wulk-eieren//whelk eggs
In diezelfde trek troffen we een vrouwtjesrog (sterrog Raja radiata) die bezig was een ei te produceren. Tijdens het meten van de vangst kwam het ei langzaam uit het vrouwtje. Nadat alle vangst gemeten was is alles weer overboord gegaan.
In 2014 schreven we een blog over paairijpe mannetjesroggen (http://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2014/09/voortplantingreproduction-tijdens-deze.html). 

In the same haul, we found a female starry ray (Raja radiata) that was about to lay an egg. While we were measuring the catch, she managed to lay the egg. Everything was put overboard after the measurements were done.
In 2014 we wrote a blog about fertile male starry rays (http://beamtrawlsurvey.blogspot.com/2014/09/voortplantingreproduction-tijdens-deze.html)


vrouwtjesrog die een ei produceert//female ray producing the egg

No comments:

Post a Comment