Wednesday, 8 September 2021

Kwaliteitsborging // Quality assurance

Om de kwaliteit van ons werk hoog te houden hebben we een uitgebreide handleiding waarin de verschillende stappen van de werkzaamheden beschreven staan. Het is echter minstens net zo belangrijk dat we bemanning en onderzoekers gezamenlijk kritisch blijven kijken naar de materialen die we gebruiken en de manier waarop we informatie verzamelen. Het is voor de onderzoekers heel fijn dat we kunnen vertrouwen op kundige bemanning. Tijdens het vissen kunnen we schade oplopen aan het vistuig. Ook op zee is al het materiaal meestal in een oogwenk gerepareerd. Netten boeten is vakmanschap en het is noodzakelijk om genoeg mensen aan boord te hebben die dat goed en snel kunnen. Het meest intrigerende onderdeel daarvan is toch het goed wegsnijden van stukken netwerk zodat er goed geboet kan worden. 

To maintain the quality of the work, we use a detailed manual. It is at all times crucial to also stay alert during the survey if all materials are in good shape. One of the important things is the fishing gear. We rely on the crew to check and maintain the net. If there's any damage while at sea, it is mostly repaired within an instant. Repairing nets is craftmanship, so it is crucial to have sufficient people on board who are able to do that quick and good. The most intriguing part is cutting away part of the net in order to repair it thoroughly.
Wegsnijden van een stuk net om het goed te kunnen repareren // Removing part of the net to repair it properly 

Omdat we de netten maar één keer per jaar gebruiken, is het van belang om te kijken of alle onderdelen (o.a. wekkerkettingen en net) zich nog goed tot elkaar verhouden, omdat door rek en krimp de verhoudingen van het net wat kunnen wijzigen. Dat is het makkelijkste te doen als het schip stilligt. Toen we vorige week terug kwamen in Scheveningen zijn de vistuigen compleet nagelopen en heeft de bemanning gezorgd dat we maandag weer met goed afgesteld materiaal konden vertrekken.

As we use the gear only once a year, it is important to keep an eye on changes due to shrinkage/stretch during the survey. When we arrived in port last week, the crew checked all elements of the gears to make it work as good as possible.

Gijs en Arnoud controleren het vistuig // Gijs and Arnoud check the gearNo comments:

Post a Comment