Wednesday, 1 September 2021

Voedsel // Food

De boomkorsurvey in de Noordzee wordt niet alleen door ons uitgevoerd. We voeren de survey samen met onze Engelse, Belgische en Duitse collega's uit. Het Engelse onderzoek is al afgerond voor dit jaar, het Belgische en het Duitse onderzoek is anderhalve week geleden begonnen. We visten afgelopen maandagavond op een locatie waar onze Duitse collega's 's morgens hadden gevist. Door af en toe op dezelfde locaties op (ongeveer) hetzelfde moment te vissen, snappen de modellen beter hoe ze met de vangsten van de verschillende vistuigen om moeten gaan. 

The North Sea beam trawl survey is not only carried out by the Netherlands. England, Belgium and Germany also contribute to the survey with their vessels. Both the Belgian and the German survey started a week and a half ago. Last Monday evening, we fished on one of the locations the German survey had been sampling on Monday morning. By conducting comparative tows the models can better cope with the catches from different gears used in the survey.

Na het eten gingen wij dus vissen. We bleken ook aangeschoven te zijn bij het avondmaal van diverse platvissoorten: de magen van schol, schar en schurftvis waren helemaal vol. Omdat we wilden weten wat hun voornaamste voedsel was geweest, bekeken we de maaginhoud van een schol en van een schar. Beide waren gevuld met wormen die vaak bijna even lang waren als de vis zelf. 

So, we just had dinner on Monday. It appeared that we'd fished right at the flatfishes' dinner table as well. Plaice, dab and scaldfish stomachs were all completely stuffed with food. As we'd like to know what their main food at that location was, we decided to have a look at some stomachs. Both plaice and dab had been eating polychaetes and other worms, often as long as themselves. 

Schar met volle maag // Dab with filled stomach

De nog dichte maag met de inhoud duidelijk te zien // The stomach, content clearly visible
Enorme wormen // Very long polychaetes


Schol met volle maag // Plaice with filled stomach

De nog dichte maag met de inhoud duidelijk te zien // The stomach, content clearly visible

Detail van de maaginhoud // Detail of the stomach content

No comments:

Post a Comment