Tuesday, 8 September 2015

Finally the German Bight / Eindelijk de Duitse Bocht

The weather for week 3 again did not look too promising but we took the gamble and headed North, fishing the Dogger bank on Tuesday and the steaming to our northern most stations during the night. From Wednesday through Friday we managed ot dodge the worst of the predicted weather and ticked off the northern stations and finally covered the German Bight.
Het weer in week 3 was alweer niet heel belovend maar toch hebben de gok gedaan om naar het Noorden te stomen om het te wagen de Duitse bocht te bemonsteren. Dinsdags zaten we nog op de Dogger bank en in de nacht op woensdag zijn we dan naar ons noordelijkste stations gestoomd. Tussen woensdag en vrijdag hebben we het toch voor elkaar gekregen om het ergste van het weer uit de weg te blijven en onze stations van het noorden en in de Duitse bocht af te tikken.
 
 Week 3 in green
Week 3 in groen

 
The German Bight is a fairly simple area for us to work in with not too many species or benthos but some very nice sized plaice. From memory our record catch was 33 kg of plaice in our starboard net. This is not comparable to the amount a commercial fisherman will haul up as we fish with smaller and lighter gear and only for 30 minutes, compared to the normal 2 hours of a commercial trawler. But for a research haul it was a nice amount of plaice.
De Duitse Bochts is voor ons een redelijk eenvoudige plek om te werken door de schone vangsten met een goede maat aan schol. Zo uit mijn hoofd was onze record vangst 33kg schol uit het stuurboord net. Dit is natuurlijk niet te vergelijken met de hoeveelheden vangst wat een kotter binnen zou slepen maar voor onze onderzoekstrekken met lichtere en kleinere tuigen en kortere trek duur is dit een goede vangst.
 
 
At the end of week 3 we have collected around otoliths from around 1100 plaice. The otoliths are earbones which are used to age the fish. They have year rings just like a tree. Together with length data we can produce age-length keys which are implemented for stock assessment purposes.
Aan het eind van week 3 hebben we ruim 1100 schollen gesneden om otolieten eruit te halen. Otolithen zijn kleine botten in de oren van de vissen die jaarringen laten zien... net als bij een boom. Zo kunnen ze gebruikt worden om de leeftijd van de vis te bepalen. Samen met de lengte en gewicht data is dit belangrijke informatie die gebruikt wordt voor de vangstadviezen.
On Friday night we headed towards Esbjerg in Denmark where we spent our weekend break. This gave us a chance to get someone onboard to fix the satellite and put us back in touch with the world. Tine to update the blog!
Vrijdag nacht stoomden we naar Esbjerg in Denemarken voor het weekeind. Hier konden we dan eindelijk een monteur aan boord krijgen die wat met het satelliet kon doen en internet weer terug is aan boord. Tijd dus om weer te bloggen!
 
 

No comments:

Post a Comment