Tuesday, 23 August 2016

Start of the survey/De start van de survey 2016

Voortgang Isis bemonstering //
Progress of the Isis sampling programme
Op 8 augustus is de boomkorsurvey (BTS) weer van start gegaan. Oorspronkelijk is dit onderzoek opgezet om informatie te verzamelen over schol en tong, maar we verzamelen meer gegevens. Omdat we de hele vangst sorteren weten we aan het eind van de reis ook van alles over de andere vissoorten in de vangst en ook over de inktvissen, zeesterren, krabben en wat er verder nog gevangen is. We verzamelen o.a. lengtegegevens, aantallen, gewicht en materiaal om de leeftijden van vis mee te kunnen bepalen. De gegevens worden door werkgroepen binnen ICES (International Council for Exploration of the Seas) gebruikt in modellen om de hoeveelheid vis in zee te kunnen inschatten. We verzamelen de gegevens op een standaard manier en bemonsteren dus jaarlijks hetzelfde gebied waarbij we dezelfde methodieken gebruiken om te bemonsteren en de vangst uit te zoeken.
Twee Nederlandse onderzoeksschepen voeren dit onderzoek uit: de Isis (gestart op 8 augustus) en ruim 40 stations bemonsterd in de eerste twee weken) en de Tridens (gestart op 22 augustus).
Aan boord van de Tridens vissen we naast dit onderzoek ook nog op drie van tevoren vastgestelde locaties waar we schol verzamelen voor verdere chemische analyses als onderdeel van het Joint Assessment Monitoring Programme (JAMP).
Ten gevolge van de ligging van de stations stoomden we het grootste deel van de dag. Aan het eind van de dag deden we een JAMP trek waar we 103 vrouwtjes schollen verzamelden tussen 15 en 30 cm lang.

Vandaag hebben we vijf trekken uitgevoerd voor het BTS programma. Het verwerken van de eerste trek van een reis lijkt altijd bewerkelijker dan de daaropvolgende omdat iedereen, en zeker nieuwe mensen, moet wennen aan de gang van zaken. Maar aan het eind van de dag voelt het alsof we nooit anders gedaan hebben. Nadat we gezamenlijk de vangst gesorteerd hebben, voert iedereen zijn eigen taak uit.
Tridens bemonsteringsprogramma (blauw=BTS; groen=JAMP) //
Tridens sampling programma (blue=BTS; green=JAMP)


On 8th August the 2016 beam trawl survey (BTS) started. The main purpose is to collect data in abundance, length frequencies and age-length relationships within the flatfish populations, in particular for plaice and sole. These data are later sent to ICES (International Council for the Exploration of the Seas) working groups to be used in stock assessment models. We collect the information in a standardised manner, and as a result we cover the same area using similar methodologies over the years. Two Dutch vessels cooperate in this survey: RV Isis sampled over 40 stations in the first two weeks of the survey. RV Tridens started yesterday. 

Additional to this survey, on board Tridens we collect plaice on three pre-defined locations for further chemical analysis. This is part of the Joint Assessment Monitoring Programme (JAMP).

Due to the station locations we spent most of the day steaming and fished at the end of the day at one of the JAMP locations to collect 103 female plaice in the length range 15 to 30 cm.
Today, we carried out five 30 minute hauls. As always, processing the first felt like the most time-consuming as we all had to get used to the work again. Especially people new on board had to learn about the different tasks. However, soon all worked like if we'd never done something else. After sorting the catch together, we split up to do our own tasks.
Hendrik Jan en Inge verzamelden gehoorsteentjes (otolieten) van de vissen) // Hendrik Jan and Inge collected otoliths


Brita en Ralf sorteerden, identificeerden, telden en wogen alle ongewervelden // Brita and Ralf sorted, identified, counted and weighed all invertebrate species


Sieto en Ingeborg maten de vis // Sieto and Ingeborg measured the fish
Meer informatie over en beelden van de BTS // More information on the BTS (in Dutch): https://www.youtube.com/watch?v=FObCYxAT0n4No comments:

Post a Comment