Sunday, 28 August 2016

Vorderingen in de eerste week/Progress in first survey week

We zijn een week onderweg en hebben mede dankzij het mooie weer goed kunnen werken. Op de kaart is te zien waar we al zijn geweest voor de survey (X) en welk station voor de JAMP bemonstering we al hebben bezocht (). Daarnaast hebben we op drie locaties (х) met een klein netje met fijne maaswijdte (2 meter boomkor) gevist om te zien welke kleinere organismen op de bodem leven. Op ieder station met een X is ook de temperatuur en het zoutgehalte in de gehele waterkolom gemeten.
We've been at sea for about a week and due to good weather we've made good progress. The Xs on the map indicate the survey stations (8 meter beam trawl and CTD downcast) we sampled, and the  marks the JAMP station. On top of that, we carried out three hauls with a 2 meter beam trawl with small mesh to get insight in the smaller organisms at the sea floor.
voortgang in week 34 // progress in week 34
Op de survey stations vissen we met een 8 meter boomkor met wekkers en een 'schotje' (touw constructie). Dat laatste is bedoeld om grote stenen uit het net te houden. Op vrijdagochtend voorkwam het schotje schade aan het net toen we een grote steen raakten waardoor de wekkers kapot gingen. De steen bleef in het schotje hangen en viel er tijdens het halen van het net uit. Zonder schotje had de steen in het net gezeten en daar onherroepelijk schade aan toegebracht.
At the survey stations, we fish with an 8 meter beam trawl with chains and a flip-up rope that prevents us from catching boulders. On Friday morning we were glad to have a flip-up rope as we hit and caught a boulder that made the chains break. The boulder got caught by the flip-up rope and fell out while hauling.
boomkor tijdens het uitzetten // beam trawl during setting
We sorteren de vangst binnen in het schip. De vis wordt direct per soort apart gehouden en de overige beesten (benthos) worden verzameld in één of meerdere manden waarvan een representatief deel volledig wordt uitgezocht.
We sort the catch inside the vessel: fish is sorted per species, and the invertebrates end up in one or more baskets. We sort a representative subsample to the species.
vis sorteren // sorting the fish
foto: Hendrik Jan Westerink

No comments:

Post a Comment