Sunday, 4 September 2016

Verschillen in soortenrijkdom en aantallen//Differences in species richness and numbers

De samenstelling van de vangst wisselt per trek. Aan de ene kant komt dat door de hoeveelheid vangst (en dus: het aantal exemplaren dat we moeten verwerken), aan de andere kant verschilt het aantal verschillende soorten (soortenrijkdom) per trek. In de afgelopen weken was het minimum aantal soorten in een trek 29 (13 vissoorten en 16 benthossoorten), het maximum was 71 (28 vissoorten en 43 benthossoorten).
The catch composition during this survey varies with the areas visited. On one hand, the catch size (and so: the number of specimens) is variable, and on the other hand the number of species (and so: diversity) differs between hauls. Over the past two weeks, the minimum number of species in a haul was 29 (13 fish and 16 invertebrate species), the maximum number of species 71 (28 fish and 43 invertebrate species).
aantal soorten per station (geschaald naar gemiddeld aantal soorten) //
number of species per station(scaled to mean no of species)
Het maximum aantal exemplaren in een vangst voor een soort was 31488 kamsterren. Die hebben we niet allemaal individueel geteld. Bij grote vangsten nemen we een representatief deel (subsample) van de vangst. Voor benthos zoeken we -afhankelijk van de grootte van de exemplaren en de diversiteit in soorten- 0.5 tot 1 vismand uit. De vissen sorteren we aan boord van de Tridens volledig omdat we daarvoor voldoende ruimte en mankracht (5-6 personen) hebben. Aan boord van de Isis (2 personen) wordt de kleine vis net zoals het benthos verwerkt.
Het maximum aantal vissen in één trek voor één soort was 1454 (schar). In deze situaties meten we een subsample (minimaal 50 exemplaren) van de soort. Wanneer er veel verschillende lengteklasses van de soort aanwezig zijn meten we meer dan 50 exemplaren om te zorgen dat de diversiteit in lengtes goed weerspiegeld wordt.
The maximum number for a single species was 31488 Astropecten irregularis. Of course, we did not count them all individually. When many specimens are present in the catch, we take a representative subsample. For invertebrates we try to fully sort 0.5 to 1 fishing basket (depending on the size of the invertebrates and homogeneity of the catch), for fish we sort to the species before subsampling on board Tridens as we've got sufficient room and manpower (5-6 people) to do so. On board Isis (2 persons) smaller fish ends up together with the invertebrates to be able to get the work done.
The maximum number of fish was 1454 Dab (Limanda limanda) at a station. In those cases, after sorting the catch we measure a subsample of min. 50 specimens to apply for a representative length frequency distribution. When the length range is wide, we take a larger subsample.

aantal exemplaren per station (geschaald naar mediaan aantal) //
number of specimens per station (scaled to median number)

No comments:

Post a Comment