Friday, 9 September 2016

Team work

Werken op zee is werken als team. De hele dag zet iedereen zich in om het werk gedaan te krijgen. Samenwerking tussen de bemanning en onderzoekers is daarbij van groot belang: op de brug bekijken we gezamenlijk waar we gaan vissen, de machinisten helpen ons wanneer we technische problemen hebben en aan dek worden de netten onderhouden en deze mannen steken een helpende hand uit bij het verwerken van de vangst. Daarnaast heeft iedereen zijn eigen taak om het schip draaiend te houden.
Afgelopen vrijdag werd het belang van goed teamwerk heel duidelijk. We hadden een grote plaat staal in het bakboordnet opgevist die de bovenpees had doorgesneden. De plaat belandde in de wekkers en viel er vervolgens uit toen we het net verder boven haalden. De bemanning op dek besloot hun avondmaaltijd uit te stellen en eerst het net te repareren zodat we onze vijfde en laatste trek van de dag konden uitvoeren alsof er niets gebeurd was.
Voor de survey is het op zich geen probleem als één van de netten schade oploopt; we gebruiken de vangst van één van de netten (in principe stuurboord) ten behoeve van het onderzoek.

Het bakboordnet zoals het er uit zou moeten zien //
Port side net as it should be
Working at sea means working in a team. From the start till the end of the day, the ship is organised around the work to be done. The ship's crew and the scientific work together to get everything done in the best way possible: at the bridge, we discuss together where to fish, the enigineers help us out when we have technical problems and the deck crew maintains the nets, checks for irregulatrities and lends a hand during catch processing. On top of that, all subteams of course have their own regular tasks to keep the ship going.
Last Friday, it became again clear that good team work is crucial to fulfill the survey. Our net on portside was damaged due to a large metal plate that ripped the headline before it got stuck in the chains, and fell out when hauling the net. The deck crew decided to skip dinner to repair the net, and so we were able to do our last haul of the week as if nothing had happened.
The damaged net did not affect the survey results as we only use the catch of one side (normally starboard) for the index calculation. 
Het net nadat de stalen plaat erdoorheen was gegaan //
The net after the encounter with the steel plate
No comments:

Post a Comment