Friday, 9 September 2016

Meer onderzoek op zee // More research at sea

Zoals al in de eerste blog van 2016 aangegeven, is de Tridens niet het enige schip dat bezig is met de Nederlandse boomkorsurvey. De Isis de afgelopen vijf weken in touw geweest voor dit onderzoek. Vandaag hebben ze daar aan boord de survey goed afgerond. Alle geplande trekken zijn uitgevoerd. Dat is allereerst fijn voor iedereen die aan boord was en is goed voor de kwaliteit van de informatie die verder gebruikt gaat worden. Dank aan de bemanning van de Isis en aan Ronald, Betty, Maarten en Hanz.
Vorige week lagen de Isis en de Tridens vlakbij elkaar te vissen in twee van de overlappende gebieden van de survey (zie foto).

As mentioned in the first 2016 weblog, RV Tridens is not the only vessel carrying out the Dutch beam trawl survey. On board RV Isis vessel crew and researchers Ronald, Betty, Maarten and Hanz worked hard to get all stations covered, and they managed.
Last week RV Isis and RV Tridens fished close by in one of the overlapping areas (see picture).
Isis op zee, 1 september 2016 //
Isis at sea, 1 September 2016 (foto: Sieto Verver)
Tot 1996 voerde de Tridens in deze tijd van het jaar een gedeelte van de International bottom trawl survey (IBTS) uit. Om het gebied waarin informatie over schol en tong uit te breiden, is destijds besloten om de survey om te vormen tot de huidige boomkorsurvey. Op deze manier is het mogelijk-in combinatie met de Isis bemonstering (sinds 1985)- een Noordzeedekkend beeld te schetsen van de ontwikkeling van schol en tong. Andere landen voeren nog steeds de IBTS uit op dit moment. Afgelopen dinsdagochtend visten we daarom in de mist vlak naast de Cefas Endeavour, het Engelse onderzoeksschip. Ook in het eerste kwartaal wordt de IBTS uitgevoerd; dan doet Nederland wel mee.
Until 1996, in this time of year RV Tridens joined the International bottom trawl survey (IBTS) in the North Sea. To increase information on plaice and sole in the areas outside the region sampled by RV Isis since 1985, it was decided to turn the bottom trawl survey into a beam trawl survey. The IBTS in the North Sea is still carried out in the third quarter by a number of countries. We happened to fish next to Cefas Endeavour, the English research vessel, on a foggy morning last Tuesday (see picture). The IBTS is also carried out in the first quarter and in this period the Netherlands joins too.
Cefas Endevour in de mist //
Cefas Endeavour in the mist

No comments:

Post a Comment