Wednesday, 7 September 2016

Krabben en (heremiet)kreeften //(Hermit)crabs

Wanneer je van bovenaf naar de Noordzee kijkt, ziet deze er uit als een bak met water. Zonder te gaan duiken of te vissen is het moeilijk om een idee te krijgen wat er op de bodem leeft. Sommige mensen hebben ons gevraagd of er ook grote krabben in de Noordzee leven. Ja, die zijn er. Allereerst de Noordzeekrab (Cancer pagurus), die je ook wel bij de visboer kunt aantreffen. Daarnaast vingen wij afgelopen week op de noordelijker stations van de survey de Augustinuskrab (Lithodes maja, foto).
When looking at the North Sea from above, it seems to be a water mass. Without diving or throwing out a net, it is hard to get an idea of the creatures living at the bottom. Some people ask if there are any large crabs living in the North Sea. Well, there are some. The edible crab (Cancer pagurus) is the most widely known, but also larger crab species live there. The picture shows Lithodes maja, caught last week on one of our northerly stations.
Lithodes maja


Daarnaast vangen we bijna iedere trek heremietkreeften die -in tegenstelling tot andere krabben en kreeften- een week achterlijf hebben en een onbewoonde schelp zoeken om het achterlijf mee te beschermen. Wanneer de schelp te klein is zoeken ze een grotere.
Furthermore, almost every haul we catch hermit crabs. Their abdomen is weak so they use empty shells as protection. Once the shell they're living in gets too small, they find a larger one.
Heremietkreeft (Pagurus pubescens) zonder schelp//
Pagurus pubescens without shell
Alle soorten heremietkreeften hebben een week achterlijf en vertonen hetzelfde gedrag. In de afgelopen weken hebben we vier verschillende soorten heremietkreeften gevangen, die vooral aan hun scharen goed te onderscheiden zijn. Tot nog toe hebben we Pagurus bernhardus, P. pubescens, Anapagurus laevis en Pagurus prideaux gevangen.
This behaviour applies to all hermit crab species. During the survey, we caught four different species of hermit crabs. The main differences are in the chela. Over the last weeks, we caught Pagurus bernhardus, P. pubescens, Anapagurus laevis and Pagurus prideaux.
Pagurus bernhardus in schelp (links) en P. pubescens zonder schelp (rechts)//
Pagurus bernhardus with shell (left) and P. pubescens without shell (right)

No comments:

Post a Comment