Wednesday, 21 September 2016

Een paar resultaten van schol // Some plaice resultsAangezien beide schepen de boomkorsurvey hebben afgerond is het mogelijk om een eerste overzicht te geven van de scholverdeling tijdens de survey. In figuur 1 staat het aantal gevangen schollen per station. Grotere cirkels staan voor meer schol. Het is duidelijk dat verder van de kust minder schollen per trek gevangen worden.
As both ships have finished their respective beam trawl survey, it's possible to give a quick overview of the plaice distribution. Although not in exact numbers, figure 1 shows the density of plaice at the stations (larger circles=more specimens). It is clear that further offshore the numbers of plaice in the catch are lower than nearshore.


Figuur 1 // Figure 1
De kleinste schol gemeten tijdens de boomkorsurvey (Isis en Tridens gezamenlijk) was 10 cm, de grootste 56 cm. De gemiddelde lengte was 26 cm. Hieronder staat de gemiddelde lengte per station (grotere cirkels=grotere vis). Het is duidelijk te zien dat de grotere schol zich verder van de kust af en vaak naar dieper water begeeft dan de kleine schol.
The smallest plaice measured was 10 cm, the largest 56. The mean length was 26 cm. Below, the average length of plaice at each station (larger circles=larger fish). Figure 2 shows that the larger plaice lives further offshore than the smaller plaice.
Figuur 2 // Figure 2
Alhoewel we niet alle schollen individueel wegen, kan de lengteverdeling gecombineerd met de aantallen wel worden omgezet in biomassa. Hiervoor gebruiken we een standaard lengte-gewichtrelatie die op basis van werkelijke waarnemingen is bepaald. Op deze manier is er ook een biomassaverdeling -de kilo's schol per uur per station- te maken van schol in de survey (figuur 3).
Although not all plaice has been weighed individually, length-frequency distributions can be transposed into weigth by using a standard length-weight relationship. Figure 3 shows the total weight of plaice per hour per station.
Figuur 3 // Figure 3
No comments:

Post a Comment