Monday, 31 July 2017

We zijn onderweg! Toch?//We're off, aren't we?

Vandaag is de Nederlandse boomkorsurvey (BTS) in de Noordzee begonnen. Voor het eerst zal de gehele survey uitgevoerd worden aan boord van RV Tridens. Dat is voor iedereen een grote stap, aangezien de bemonstering in de zuidoostelijke Noordzee en Duitse bocht tot op heden werd uitgevoerd door RV Isis. Het plan ziet er als volgt uit:
Today the Dutch beam trawl survey (BTS) in the North Sea has started. For the first time, the complete survey will be carried out on board RV Tridens. That is a big step for us, and the ship's crew, since from 1985 onwards the south-easterly North Sea and German Bight  have been sampled by RV Isis. The plan will be as follows:
Vierkant: bemonstering zonder schotje. In het vierkant staat het aantal geplande trekken in dat kwadrant-Blauwe cirkel: bemonstering met schotje; 1 trek per kwadrant-Groene cirkel: JAMP bemonstering (contaminanten in schol)
Square: sampling with regular gear, the number of hauls in a statistical rectangle is presented in the square-Blue circle: sampling with gear with flip-up rope; 1 haul per rectangle-Green circle: JAMP sampling (contaminants in plaice).
De uitdaging is om van 1 trek per kwadrant -wat tot en met 2016 aan boord van RV Tridens gebeurde- nu de balans te vinden tussen het uitvoeren van meerdere trekken in een kwadrant (en dus minder stoomtijd) en het verwerken van de vangsten. Aan de ene kant hebben we meer mankracht tot onze beschikking; aan boord van RV Isis voerden twee onderzoekers de survey uit, deze week hebben we drie mensen van Wageningen Marine Research en daar bovenop nog drie extra personen, dus zes in totaal. Aan de andere kant is het oorspronkelijke programma van vijf weken teruggebracht tot drie. De uitdaging is dus duidelijk: zo veel mogelijk betrouwbare informatie verzamelen in de beschikbare tijd.
Till 2016 during the beam trawl survey on board RV Tridens we only carried out one haul per rectangle (steaming time between stations 2-2.5 hours, being sufficient to process even complicated samples). Now, we're facing multiple hauls in a rectangle, and we'll have to find out together -crew and scientists- how to optimise the ship's speed, the sample processing, etc. On board RV Isis two scientists carried out the survey, supported by the ship's crew. Now, we're working with three Wageningen Marine colleagues and three volunteers on top of that. But we also have to carry out the survey in three instead of five weeks. The challenge is to find a balance between the steaming time between stations and the sample processing time.  So, off we went, to collect as much reliable data in the most optimal way.


Een eerste dag is altijd moeilijk, zeker wanneer je van alles moet uitvinden. Het ging dan ook niet van een leien dakje want al tijdens de eerste trek zaten er na 9 minuten (in plaats van een half uur) zo veel zeesterren in het net dat vissen onmogelijk was en het bakboord net gescheurd. We verklaarden de trek ongeldig en de bemanning sloeg aan het boeten.
On the first day no one can expect everything to go smoothly, that is mostly left to the end of the week. However, we did have a rough start. During the first haul weonly managed to fish for 9  minutes (instead of 30) as the net was full of starfish and the net on portside was torn. That meant: an invalid haul, and, more importantly, quite some time for the crew to repair the net.Terwijl het net gerepareerd werd ontstond er twijfel of het juiste tuigage wel aan boord was gekomen. Het bleek dat de vistuigen die aan boord stonden degene zijn die gebruikt worden tijdens de BTS in de centrale en westelijke Noordzee. De tuigen die tot en met vorig jaar door RV Isis gebruikt werden stonden niet aan boord. Alhoewel de verschillen niet enorm groot zijn tussen de vistuigen willen we de survey graag zo standaard mogelijk uitvoeren en dus besloten we om de trek af te maken waar we mee bezig waren (en de vangst te verwerken, zie daarover de volgende blog) en naar Scheveningen terug te keren om van tuig te wisselen. Daar kwamen we rond zes uur vanavond aan en we vertrekken weer wanneer alles goed geïnstalleerd is om hopelijk morgen goed aan de slag te kunnen.
Whilst repairing the net we discovered that something might have gone wrong when the gears were put on board. It appeared that the gears and nets that are normally used in the central and Western North Sea were on board instead of the gears we tend to use in the area formerly sampled by RV Isis. The gears differ slightly, and so we decided to finish the haul we were conducting at that time, and head back to Scheveningen to change the gears. And that's why people could see us entering Scheveningen harbour on Monday evening around 18.00. We used the haul to collect information anyhow, and to get used to the (different) way of sample processing. More about that in the next blog.

No comments:

Post a Comment