Monday, 31 July 2017

De eerste keer//For the first time

Zoals geschreven in de vorige blog voerden we vandaag onze eerste volledige trek uit en verwerkten die. Dat betekent in het kort: de vangst sorteren, de vissen meten, de andere soorten uitzoeken en tellen en van een aantal platvissoorten (schol, tong, tarbot, griet, schar, tongschar en bot) gehoorsteentjes verzamelen om de leeftijd van de vis te kunnen bepalen. Voor sommigen was dit slechts een verandering in procedure door de verschuiving van RV Isis naar RV Tridens, voor anderen betekende dit dat ze dingen gingen doen die ze nog nooit of zeer zelden hadden gedaan.
As mentioned in the previous blog we carried out our first haul and processed the catch (sorting the catch, length measurements for fish, counting invertebrates, collect otoliths and biological information). For some of us this meant only a different way of processing due to the shift to another vessel, for others it meant doing things for the first time (maybe in their life).Ronald (links) legt aan Bas (rechts) en Anne (midden) uit hoe ze de ongewervelden het handigst kunnen sorteren.
Ronald (left) explains to Bas (right) and Anne (middle) how to further sort the invertebrates from the catch.
Maarten haalt de gehoorsteentjes (otolieten) uit de kop van de vis, terwijl Menno de informatie over de vis opschrijft (gewicht, lengte, sekse) en de otolieten veilig opbergt.
Maarten collects the otoliths -as he has done before- while Menno writes down the weight, length, sex of the fish, and safely stores the otoliths.
Voor Bas, Menno en Anne was het de eerste keer op de boomkorsurvey en ze spanden zich in om het sorteren van de vangst zo goed mogelijk te doen. En met behoorlijk succes! Tegen de tijd dat het woensdagochtend is kunnen ze zich niet meer voorstellen dat het ooit lastig was om in één oogopslag een schol van een schar of bot te onderscheiden. De laatstgenoemde is trouwens de enige platvissoort die in ongeveer gelijke mate 'linksogig' of 'rechtsogig' wordt aan het eind van het larvale stadium. Bij de meeste platvissen 'lopen' de ogen altijd naar dezelfde kant van de kop, maar bij bot wisselt het frequent. En dat was ook in deze trek meteen te zien.
Bas, Menno and Anne made a serious effort to sort their first beam trawl catch as good as possible, and succeeded. By Wednesday they won't be able to recall how difficult it was to separate dab from plaice or flounder. In this haul, we caught two flounders that could be each other's reflction as one had its eyes turned to the right and the other to the left.  
Bot in spiegelbeeld
Flounder and its reflection

No comments:

Post a Comment