Monday, 24 September 2018

Dunne schol//Skinny plaice


In het artikel in Visserijnieuws constateerde één van de waarnemers uit de visserijsector dat de schol dit jaar uitzonderlijk dun was. Daarmee bedoelde hij dat er weinig vlees op de graat zat. Wij hadden dat zelf ook geconstateerd, dus toen de survey afgelopen was hebben we eerst op basis van de nog niet gevalideerde gegevens gekeken in hoeverre de verhouding tussen de lengte en het gewicht van de schol afweek ten opzichte van eerdere jaren. We hebben er (nog) geen statistische analyse op losgelaten, maar op het eerste gezicht lijkt er niet iets wezenlijk veranderd te zijn aan die verhouding.
Een niet veranderde verhouding tussen lengte en gewicht en toch minder vlees op de graat kan er op duiden dat de vis zijn gewicht ergens anders heeft zitten dan in vlees. Normaal gesproken is dat dan in de voortplantingsorganen. Een vis kan niet groeien en voortplanten tegelijk. We registreren tijdens de BTS niet in welk voortplantingsstadium de schollen zijn, maar we vonden toevallig wel een schol die paairijp was. Dat is uitzonderlijk in augustus, want normaal gesproken paait schol in de winter.
We zijn dus nog hard op zoek naar mogelijke verklaringen van de beleving van ‘dunne’ schol; we zullen hier zeker verder naar kijken en ook gegevens uit andere bronnen dan de survey, zoals de bemonstering van vis uit de afslagen, meenemen.
paairijpe schol (vrouw)//female plaice with hyaline eggs


During the survey, observers from the fisheries sector are on board. One of them mentioned last week in the Dutch Fishing News that the plaice caught in the survey was very skinny. That was also our conclusion throughout the survey. We tried to figure out if there was any clear change in the length-weight relationship compared to previous years, but at a first view (no statistical analysis yet) based on the preliminary data did not show that clearly. So it might be that the plaice has put its weight on a different location in its body than in the flesh. Although we don’t register sexual maturity for plaice during the survey, we found one plaice with hyaline eggs which is quite surprising for a winter spawner. We’ll investigate this further and take other sources of information into account, such as results from the auction sampling.

No comments:

Post a Comment