Tuesday, 26 March 2019

Resultaten BTS 2018//Results BTS 2018


De Nederlandse boomkorsurvey in de Noordzee is al een flinke tijd afgelopen en intussen zijn ook alle gegevens verwerkt en otolieten afgelezen. We weten dus weer hoe het er ten opzichte van voorgaande jaren voor staat met de schol, tong en andere soorten. In deze blog de resultaten van tong en schol die in de bestandschatting gebruikt worden. 
The Dutch beam trawl survey in the North Sea has ended a long time ago, and hereby the results for plaice and sole as used in the stock assessment models. This blog presents the results for sole and plaice as used in the stock assessment models.

Tong/Sole

Voor tong wordt alleen gebruik gemaakt van de gegevens uit de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht (figuur 1) omdat de soort in de rest van de Noordzee beperkt voorkomt. De jaarklasse 2016 (1 jaar in 2017) lijkt als 1-jarige sterker te zijn dan de jaarklasse 2015. Dat beeld continueert in 2018 voor 2- jarige tong (jaarklasse 2016). 
For sole, only the data from the southeastern North Sea and German Bight are used in the stock assessment, as that reflects the species'spatial distribution. Yearclass 2016 (1 year old in 2017) seems to be stronger than the 2015 yearclass, also based on the 2018 results (2-year olds). 
Figuur 1. Index voor 1-, 2-, 3- en 4-jarige tong en tong van 5 jaar en ouder op basis van de bemonstering in de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht; in aantallen per visuur. De rode horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde voor de jaarklasse weer. // Figure 1. Index for 1-, 2-, 3-, 4- year old sole and sole of 5 years and older; in numbers per hour fished. The horizontal red line is the long-term average. 


Schol/Plaice

De jaarklasse 2014 lijkt in beide gebieden de minst sterke van de afgelopen jaren (figuur 2). De hoeveelheid 1- en 2-jarige schol beweegt zich in beide gebieden rond het langjarig gemiddelde zonder duidelijke trend. De hoeveelheid schol van 5 jaar en ouder neemt in de hele Noordzee al een aantal jaren gestaag toe, maar de toename verloopt minder snel dan in eerdere jaren. In beide gebieden gaat de ontwikkeling van de oudere vis gelijk op voor de verschillende jaarklassen.
Figure 2 shows that the 2014 yearclass plaice is the weakest in years. The amount of 1- and 2-year old plaice shows a similar pattern in both areas, but without a clear trend.Older plaice (5+) still shows a slight increase over years, but is slowly stabilizing.


Figuur 2. Index voor 1-, 2-, 3-, 4-jarige schol en schol van 5 jaar en ouder op basis van de bemonstering in de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht (links), en voor de bemonstering in de centrale en westelijke Noordzee (rechts); in aantallen per visuur. De rode horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde voor de jaarklasse weer. // Figure 2. Index for 1-, 2-, 3- 4-year old plaice and plaice of 5 years and older in the southeastern North Sea and German Bight (left) and central and western North Sea (right), in numbers per hour fished. The red horizontal line is the long-term average.

Tot zover weinig gekke dingen. We hadden echter het gevoel dat we veel jonge schol hadden gevangen tijdens de survey en zagen die niet terug als 1-jarige beesten. Daarom hebben we ook de gegevens van de 0-jarige schol in een figuur gezet (figuur 3). Het is duidelijk dat in 2018 het aantal 0-jarigen extreem veel hoger was dan in alle andere jaren. We konden twee mogelijke oorzaken bedenken: (1) er is heel erg veel schol van jaarklasse 2018 of (2) de schol is verplaatst vanuit de kustzone naar diepere gebieden. In de volgende blog laten we zien hoe we dat verder hebben onderzocht.
So far, nothing really spectacular. We however felt that we'd caught many small plaice, and as you can see in figure 2, this were not the 1-year olds. So we prepared figures for the 0-year olds (yearclass 2018, figure 3) for both areas. There appeared to be a significant amount of 0-year old plaice. We could think of two reasons: (1) 2018 plaice is a strong yearclass, or (2) 0-year old plaice moved from the shallow coastal areas into deeper water. In the next blog we show our further investigations.

Figuur 3. Index voor 0-jarige schol op basis van de bemonstering in de zuidelijke Noordzee en Duitse bocht (boven), en voor de bemonstering in de centrale en westelijke Noordzee (onder); in aantallen per visuur. De rode horizontale lijn geeft het langjarig gemiddelde voor de jaarklasse weer. // Figure 2. Index for 0-year old plaice in the southeastern North Sea and German Bight (upper) and central and western North Sea (lower), in numbers per hour fished. The red horizontal line is the long-term average.

No comments:

Post a Comment