Friday, 31 July 2020

BTS 2020-voorbereiding II//preparation II

Naast het inhangen van de vistuigen, willen de onderzoekers ook graag dat alles wat nodig is om de survey goed uit te voeren, aan boord is voordat het schip de haven verlaat. Daarom gingen de twee onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het werk aan boord samen naar Scheveningen om de spullen aan boord te zetten. Messen, pincetten, ordners, printerpapier, zakjes om gehoorsteentjes (otolieten) in te doen, schrijfgerei, handschoenen, meetplannken: je wilt niet zonder komen te zitten, want er is geen winkel midden op zee. Daarnaast laadden we de batterijen van headset die we gebruiken om de lengtegegevens direct in de computer te kunnen invoeren op en stelden het programma waarmee we de gegevens tijdens het vissen automatisch kunnen registreren in. 

Apart form the preparation of the vessel for the fishing activities, the scientists also like to know that everything needed for the survey is on board well before they leave the harbour (there's no shop out there at sea). That is why in the week before the survey start, the scientists in charge for the seven survey weeks, together put all research material on board, and checked if everything was there. Knives, tweezers, paper, stationery, otolith envelopes, rubber gloves, measuring boards: without those things we cannot collect any data. We also charged the batteries of the headset and set up the automated trawl registration system.

Het registratieprogramma voor gegevens over de trek//The trawl registration system


Nadat we alles aan boord  hadden gezet (met dank aan de helpende handen voor het sjouwwerk) en hadden opgeborgen, keerden we met een kort lijstje van dingen die toch nog mee moesten terug naar IJmuiden.

After putting all stuff on board (thanks for the helping hands) and in the cupboards, we returned to IJmuiden with a short list of omitting issues.  

Onderweg naar IJmuiden, het schip is beladen//On our way to IJmuiden, the ship is ready to go

No comments:

Post a Comment