Monday, 12 September 2022

Afwijkingen in groei // Abnormalities in growth

Wanneer je in een vissengids kijkt dan lijkt het alsof alle exemplaren van een vissoort er hetzelfde uit zouden moeten zien. Maar ook onder water gaan zaken soms anders dan gepland. In sommige gevallen komt dat waarschijnlijk omdat de vis tijdens zijn leven een keer pech heeft gehad, zoals de vinbeschadiging bij de schol op de eerste foto, maar ook bij zeesterren met vier armen, of met één arm die veel kleiner is dan de ander. 

In the fish identification guide it looks as if all individuals from a species should look identical. But, in the sea things also may go different than planned. There is always a risk of getting damaged while living, like the damaged fin of the plaice. Along the same line, we quite often find starfish with four arms, or with a very small fifth (regrown) arm.

Schol met normale staart // Plaice with a normal tail

In andere gevallen lijkt de afwijkende groei simpelweg bij het beest te horen, zoals de gevorkte staart van de schol op de onderste foto. Schelvis heeft regelmatig een scoliose, waardoor die korter is dan zijn soortgenoten van dezelfde leeftijd. 

But differences in growth also may just be there from the stat, like the fork-tailed plaice below. Some species have regular aberrant growth regularly, like haddock. It frequently has scoliosis, making the fish look short compared to its weight.

Schol met een gevorkte staart // Plaice with a forked tail


No comments:

Post a Comment