Tuesday, 30 August 2022

Noordelijker en dieper II // Further north and deeper II

Gisteravond visten we op het diepste station van de survey: op ongeveer 145 meter diep. Dat betekent dat er ook soorten in de vangst zitten die een voorkeur hebben voor dieper water -en die we dus in de rest van de Noordzee niet zo vaak vangen. Opvallend vaak zijn dat rondvissen, terwijl de survey gericht is op platvissen. De diepere delen van de Noordzee liggen in het noorden, dus het hoeven niet per sé soorten te zijn die alleen in noordelijke wateren voorkomen. Blauwe wijting is bijvoorbeeld een Atlantische vis, met een voorkeur voor dieper water en niet zozeer noordelijke gebieden, waarvan de verspreiding in de paaiperiode vooral ten westen van Ierland ligt (zie http://bluewhitingsurvey.blogspot.com/2022/04/voorlopig-verspreidingskaartjes-blauwe.html). We hebben er vorig jaar ook eentje zuidelijker in de Noordzee gevangen (Beam Trawl Survey: Blauwe wijting en harig mosdiertje // Blue whiting and Electra pilosa).

Yesterday, out last haul was at the deepest survey station: approx. 145 m deep. As a consequence, we also caught some species that prefer deeper water. As the deepest areas of the North Sea are situated in its northern part, it is not easy to distinguish 'northerly species' from 'species that prefer deeper water'. Blue whiting for example is an Atlantic species (deeper water preference) and not necessarily 'northerly species', as its distribution area in the spawning period is mainly west of Ireland (see http://bluewhitingsurvey.blogspot.com/2022/04/voorlopig-verspreidingskaartjes-blauwe.html). We also caught a blue whiting in the BTS in 2021 in the southern (and shallower) North Sea ( Beam Trawl Survey: Blauwe wijting en harig mosdiertje // Blue whiting and Electra pilosa)

vlnr: blauwkeeltje, zilverkabeljauw, blauwe wijting, gaffelkabeljauw, kleine zilversmelt, kever //
left to right: blackbelly rosefish, silvery cod, blue whiting, greater fork-beard, lesser argentine, Norway pout

Op de foto's lijkt het net alsof de blauwe wijting zijn tong uitsteekt. Maar dat is niet waar. Het is de zwemblaas. Normaal gesproken gebruiken vissen hun zwemblaas om in de waterkolom te kunnen zwemmen, maar het orgaan is niet bestand tegen snelle grote verschillen in druk. Het gas in de blaas zet heel snel uit door het snelle verschil in druk tijdens het binnenhalen van het net en de zwemblaas komt door de bek naar buiten.

From the pictures it looks like the blue whiting sticks out its tongue. But it is the swimming bladder, normally used to navigate in the water column. The gas in the bladder expands quickly when the net is hauled in, and the swimming bladder pushes everything away through the mouth of the fish.

boven: blauwkeeltje, onder: blauwe wijting // 
upper: blackbelly rosefish, lower: blue whiting


No comments:

Post a Comment