Monday, 22 August 2022

Roggen merken // Tagging rays

In de afgelopen drie weken voorzag Eleanor Greenway op de BTS in totaal vier blonde en gevlekte roggen voor haar PhD-project van Data Storage Tags (DST). De merkjes registreren diepte- en temperatuurgegevens die vervolgens kunnen worden gebruikt om verspreidings- en migratiepatronen van de roggen in de Noordzee te onderzoeken. De tags zijn zo ontworpen dat ze na twee jaar loslaten van de rog ('pop-off') en hun weg naar het strand vinden. Deze tags komen terecht op stranden van Nederland, Denemarken, Frankrijk en de Oost-Britse kust. Als je een tag op het stand vindt, meld dit dan. Je helpt enerzijds het onderzoek en daarnaast verdien je een limited edition T-shirt en een certificaat. Als je een tag vindt, neem dan contact op met Eleanor via elasmo@wur.nl. 

Over the past three BTS weeks Eleanor Greenway has tagged a total of four blonde and spotted rays for her PhD project with Data Storage Tags (DST). The tags record depth and temperature data which can then be used to look into distribution and migration patterns of the rays in the North Sea. After 2 years, these tags are designed to ‘pop-off’ and make their way to the beach. These tags will wash up on beaches around the coast of The Netherlands, Denmark, France and the Eastern British Coast. If you go walking along the beach you may come across one of these tags. Please report it, as you'll contribute to the research, and  you are entitled to a limited edition T-shirt and a certificate. If you find a tag, please contact Eleanor via elasmo@wur.nl.

Gemerkte rog // Tagged ray

Waarom doen we merkonderzoek? Als roofdieren in de Noordzee helpen roggen andere mariene soorten te reguleren via de voedselketen. Door dieper in hun verspreidings- en migratiegedrag te duiken, kunnen we hun ecologische rol beter begrijpen. We kunnen ook ecologisch belangrijke gebieden identificeren, zoals kraamkamergebieden (door jaarlijkse migraties). Met deze informatie kunnen we adviseren over het visserijmanagement dat de soorten ten goede komt en bijdraagt aan een gezond ecosysteem. Meer informatie: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Roggen-en-haaien-meer-inzicht-in-overleving-verspreiding-en-migratie.htm   

Why tagging research? As predators in the North Sea, rays help regulate other marine species via the food chain. By diving deeper into their distribution and migration behaviour we can better understand their ecological role. We can also identify ecologically important areas such as nursery areas (through yearly migrations). With this information we can advise management decisions which benefit the species and contribute towards a healthy ecosystem. More information: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/marine-research/show-marine/Roggen-en-haaien-meer-inzicht-in-overleving-verspreiding-en-migratie.htm (Dutch only) 

Eleanor merkt een rog // Eleanor tags a ray


Vrijlaten van een gemerkte rog // Releasing a tagged ray


No comments:

Post a Comment