Tuesday, 2 August 2022

De 2022 boomkorsurvey is gestart//The start of the 2022 Dutch beam trawl survey

Gisteren is de Nederlandse boomkorsurvey van start gegaan. In de komende zeven weken zullen we een groot deel van de Noordzee bevaren om een inschatting te maken van de hoeveelheid platvis (o.a. schol, tong, schar, bot, tarbot, griet). We meten echter alle vissoorten in de vangst en een aantal inktvissoorten en kreeftachtigen. De overige soorten tellen we. We voeren de survey sinds 1985 uit op een zo gestandaardiseerd mogelijke manier. Meer informatie over het vistuig is hier te lezen: Beam Trawl Survey: Wat is een boomkor?//What is a beam trawl? Meer informatie over de relevantie van de standaardisatie ervan: Beam Trawl Survey: BTS 2020-voorbereiding I//preparation I

Yesterday, this year's Dutch beam trawl survey (hereafter: BTS) started. Over the next seven weeks, we'll cover a large part of the North Sea fishing for flatfish (i.a. Plaice, Sole, Dab, Flounder, Turbot, Brill) at regular intervals. We however sort the full catch, so all other fish species, cephalopod species and some crustaceans are measured. All other invertebrates are identified to the lowest possible taxonomic level, and counted. We have conducted this survey in a standardized manner since 1985. More information on the fishing gear: Beam Trawl Survey: Wat is een boomkor?//What is a beam trawl? Information on the relevance to standardize can be found here: Beam Trawl Survey: BTS 2020-voorbereiding I//preparation I

Vaarroute van de Tridens op 1 augustus 2022//Cruise track of RV Tridens at 1 August 2022
source: www.marinetraffic.com

Waarom verzamelen we deze informatie? De informatie wordt gebruikt in bestandschattingen (Bestandschatting, hoe doe je dat? - Vistikhetmaar) waarmee de hoeveelheid vis in zee wordt geschat. Hierin wordt zowel informatie uit de visserij als informatie van visserij-onafhankelijke bronnen gebruikt. Waarom? Dat lees je hier: Gegevens vanuit het onderzoek - Vistikhetmaar.

Why do we collect the data? The data we collect are fisheries independent data, of which the timeseries are used in the fish stock assessment models. It is important to collect data from the fisheries as well as from fisheries independent sources, as fishers go where the fish is (and preferably in high densities, as they have to earn a living), but a full overview of the amount of fish of a certain species in its distribution area should also include the areas where species are less abundant or even absent.

We doen dit onderzoek niet alleen: later deze maand voeren ook Duitsland en België deze survey in de Noordzee uit. Engeland heeft de afgelopen weken al gevist in de zuidwestelijke Noordzee en het Kanaal. Ook in andere gebieden vinden boomkorsurveys plaats: Keltische Zee (Engeland), Golf van Biskaje (Frankrijk), de wateren rondom IJsland (IJsland) en in de Adriatische zee (Italië/Slovenië/Kroatië).

We're not the only country conducting a beam trawl survey. In the North Sea, Belgium and Germany will join in in a few weeks time. England surveyed the southwesterly North Sea and eastern English Channel in the past weeks, and will conduct the beam trawl survey in the Celtic Sea soon. Furthermore, beam trawl surveys take place in the Bay of Biscay (France), Icelandic waters (Iceland), and the Adriatic Sea (Italy/Slovenia/Croatia).

 


No comments:

Post a Comment