Friday, 12 August 2022

Hoe het normaal gaat // When all works as it should

Nadat de survey afgelopen maandag weer verder ging, kwamen er weinig geluiden van zee. Dat betekent dat het volgens plan loopt, maar het maakt het voor de blogger aan de wal wat ingewikkeld. Het is echter fijn dat het mooi weer is deze week en dat alleen de allereerste trek van deze week ongeldig moest worden verklaard door een grote hoeveelheid zeesterren. Tot en met gisteren zijn er 47 trekken uitgevoerd. Op een volledige werkdag worden 6, maar vaker 7 trekken per dag gedaan, de eerste komt  's morgens om 8 uur aan boord en de laatste ongeveer 12 uur later. Dan kost het nog 1-2 uur om de vangst te verwerken (sorteren, meten, wegen, en verzamelen van biologische informatie zoals otolieten). 

Last Monday, the survey continued, after a weekend in Scheveningen. Only few messages arrived from sea, mostly functional. It is good that all runs smoothly on board, although it makes blog writing more challenging. The weather is good, and till yesterday 47 hauls have been conducted. On full working days 6, bit more often 7 hauls are processed. The first one comes in at 8 in the morning, the last approx. 12 hours later. After that, 1-2 hours are needed to process the catch (sorting, measuring, weighing, collecting biological information like otoliths).
Schone vangst met veel slangsterren // Clean catch with many Ophiura ophiura

Modderige vangst met zeesterren // Muddy catch with starfish

Voortgang tot en met 11 augustus // Progress till 11 August
stippen: geldige trek, * ongeldig // dots: valid tows, * invalid


No comments:

Post a Comment