Tuesday, 9 August 2022

Overzicht van de eerste surveyweek II// Overview of the first week of the survey II

Om niet het idee te geven dat we ons laten afleiden door dingen die mislukken nu een blog over wat wél gelukt was de afgelopen week: gegevens verzamelen voor de leeftijdsbepaling van een aantal vissoorten. De leeftijd van vissen wordt bepaald aan de hand van de gehoorsteentjes (otolieten), die in de kop van iedere vis zitten (2 per vis). In de otolieten zijn groeiringen te zien, veroorzaakt door snellere groei in de zomermaanden en langzamere in de winter. Op basis daarvan kan de leeftijd (in jaren) van een vis bepaald worden. Waarom we dat willen weten staat hier helder beschreven, onder punt 1: Gegevens vanuit het onderzoek - Vistikhetmaar

Based on the previous blogs, one may think that the survey is on its way to fail. That is not true, many things worked well. First of all: data collection for age reading. Age information is crucial for the stock assessment models, together with the length and weight information. Age is identified by looking at ring structures in the fish' earbones (otoliths), growing like trees with denser and less dense rings.

Aantal otolieten verzameld in de eerste surveyweek //
Number of otoliths collected in the first survey week


 

De otolieten worden aan boord uit de kop van de vis gehaald en in een envelopje gestopt ('otolietzakje'). Lengte, gewicht, geslacht en (paai)rijpheid worden geregistreerd en ingevoerd in de computer. De zakjes met otolieten gaan mee terug naar de wal. Daar wordt één otoliet per vis klaargelegd in een perspex plaat om verder verwerkt te worden. Het is van belang dat dit secuur gebeurt zodat altijd de juiste visinformatie gekoppeld kan worden aan de leeftijd.

The otoliths are collected on board, and fish length, weight, sex and sexual maturity are registered and entered into the file with haul and catch information. In the lab, one otolith per fish is put in a plate with holes for further processing. It is important to keep track of the fish at all times, so concentration is required for those working with the otoliths.

Doos met otolietzakjes waarin nog één otoliet van schol zit //
Box with otolith envelopes that contain one plaice otolith 

De andere otolieten liggen klaar in de perspex plaat om verwerkt te worden //
The other otoliths are ready for further processing 

 

No comments:

Post a Comment