Friday, 5 August 2022

Meer over de mosdiertjes // More about the bryozoans

Zoals uit de vorige blog bleek, zaten er veel mosdiertjes (Electra pilosa) in de vangst de afgelopen week. De blog en ook de interviews van collega Reinier leiden tot nieuwe informatiebronnen. Het rapport voor het ministerie is nog niet af dus we delen daar de inhoud nog niet van, maar bij deze wel beeldmateriaal van mosdiertjes op de bodem en in een visnet (uit de flyshoot visserij).

From the previous blog it is clear that many Bryozoa (Electra pilosa) were caught in the nets. Publishing on this topic led to new sources of information, and especially pictures. Herewith pictures from Electra pilosa on the sea floor and in a fishing net (flyshoot).

Mosdiertjes op en boven de zeebodem // Electra pilosa at and above the sea floor
Credits: Cor Kuyvenhoven, GhostDiving

Mosdiertjes die gevangen worden-midden onder op het beeld //
Electra pilosa being caught-at the bottom of the picture
Snapshot of video images, credits Pieke Molenaar, WMR

Intussen komen uit experimenteel onderzoek met een ander oorspronkelijk doel wel nieuwe opties voor de visserij naar voren, zoals beschreven in Visvangst in een zak water - Nieuws voor de visserijsector in Nederland en BelgiĆ« (visserijnieuws.nl). Voor de survey is uitwijken naar een nieuw vistuig een tijdrovende oplossing, omdat de surveygegevens alleen waarde hebben als tijdserie. Dat betekent dat bij een verandering van vistuig  gedurende een periode (minimaal vijf jaar) met beide vistuigen moeten worden gevist -en de vangsten daarvan uitgezocht- om inzicht te krijge hoe de oude gegevens zich laten vertalen in de nieuwe. Pas dan kan de oude tijdserie worden afgesloten en alleen in de nieuwe opzet worden gemonsterd.

From experimental research with different original objectives than to prevent Bryozoa from being caught, new options for the fisheries arise, see Visvangst in een zak water - Nieuws voor de visserijsector in Nederland en BelgiĆ« (visserijnieuws.nl) (in Dutch). For a survey change of fishing gear is a time demanding process, as surveys have been set up to produce timeseries. In case of a gear change, at least five years of parallel sampling should take place in order to understand how data from the original setup relate to the data from the new setup. Only then it is possible to use the data from the new series, and quit the previous sampling method.

No comments:

Post a Comment