Tuesday, 2 August 2022

Alles lijkt goed, en dan...//All seems nice, and then....

De survey startte zonder problemen. Of in elk geval kwamen er geen geluiden van zee dat er dingen niet goed verliepen, dus 'geen bericht is goed bericht'. Het leven is druk genoeg aan boord, dus niet ieder wissewasje hoeft gedeeld te worden. Vandaag bleek echter dat de mosdiertjes (Electra pilosa, harig kantmosdiertje) nog steeds aanwezig zijn op de plekken waar we willen vissen. Vorig jaar hadden we er ook al mee te maken, zie: Beam Trawl Survey: Voortgang van de BTS // BTS progress. Vandaag zijn drie trekken ongeldig verklaard omdat de vangst niet te verwerken was, terwijl de visduur al was teruggebracht van 30 naar 15 minuten voor twee trekken, en naar 5 minuten voor de derde.

So, the survey started without any issues. Or at least, the people on board did not complain to the people ashore, which then normally means that all is according to plan. A number of hauls was conducted yesterday. Today, it appeared that last year's problem (Beam Trawl Survey: Voortgang van de BTS // BTS progress) with lots of Bryozoa (Electra pilosa) affecting the catch still exists. Today, three hauls were declared invalid due to the amount of Bryozoa, even with the halved towing duration (15 instead of 30 mins) in two hauls, and to 5 minutes in the third.

Mosdiertjes in de vangst // Bryozoa in the catch

Vangsten met extreem veel mosdiertjes in 2021 (zwart) en 2022 (rood) //
Extreme Bryozoa catches in 2021 (black) and 2022 (red)

Zoals op de foto te zien is, was de vangst heel groot en gedomineerd door de mosdiertjes. Het is simpelweg niet mogelijk om op een representatieve manier de (in het bijzonder de kleine) vis uit de vangst te sorteren. Daarnaast is de verwerking van de vangst ingewikkeld omdat de mosdiertjes niet zonder meer op de lopende band belanden door veel water in de vislast te spuiten. Daar kan dus ook nog wat mankracht voor nodig zijn. Vorig jaar hebben we op deze locaties geen massale bloei van mosdiertjes gezien tijdens de survey.

As you can see, the catch is really large and dominated by many Bryozoa. It is impossible to collect fish (especially smaller individuals) from the bunch of stuff in a representative manner. To make it even worse, processing the catch is really a nuisance, as normally the catch ends up at the conveyor belt with the help of some water. Bryozoa do in general not behave in the same manner as fish, so manpower may be needed. Last year we did not catch extreme quantities of Bryozoa in these areas.  

Waarom zijn er zoveel mosdiertjes op de zeebodem? Om eerlijk te zijn: we hebben geen idee, zie ook https://lc.nl/friesland/ameland/Massa-invasie-mosdiertjes-blijft-mysterie-27836557.html. Aangezien ze ook een probleem vormen voor de visserij, heeft het Ministerie van LNV aan Wageningen Marine Research gevraagd het fenomeen verder te onderzoeken. Dat zijn we nu aan het doen. Wanneer het rapport publiek beschikbaar is zullen we het delen. In het rapport worden gegevens van surveys, strandaanspoelingen en van vissers (verkregen via een enquĂȘte) gecombineerd. 

Why are there so much Bryozoa at the sea floor? To be honest, we don't exactly know the answer. As the commercial fishery is also influenced by it, Wageningen Marine Research is asked by the Ministry to examine the topic. But we're in the middle of that process, so when the report is publicly available, we will share it. In that report survey data, beach data as well as information from fishers (collected by a questionnaire) will be combined.


No comments:

Post a Comment