Monday, 23 August 2021

Voortgang van de BTS // BTS progress

De eerste drie weken van de boomkorsurvey zijn we -ondanks veel wind en mosdiertjes- goed doorgekomen. Het grootste deel van de geplande stations zijn bevist. Het is nog niet mogelijk om iets te zeggen over de hoeveelheden vis ten opzichte van voorgaande jaren, willen we hier wel een overzicht geven van wat we hebben gedaan. Op de kaart staan de posities waar in 2021 gevist is.

The first three weeks of the beam trawl survey have been quite successful, despite some bad weather conditions and loads of byrozoans. The majority of the planned stations has been sampled. Although it is not yet possible to compare the 2021 results with previous years, we'd like to show the progress up to now. The map shows the 2021 positions covered in week 31-33.

Startposities in week 31-33 2021 // Start positions in week 31-33 BTS

De survey werd op sommige momenten flink gehinderd door de grote hoeveelheid mosdiertjes (hoofdzakelijk Electra pilosa) op de bodem van de Noordzee. Er waren echter duidelijk wat plekken met heel hoge concentraties te zien, weergegeven op het kaartje hieronder. De gegevens zijn gestandaardiseerd en gemiddeld per ICES kwadrant (de vierkantjes op de kaart). De meest extreme vangst was 2000 kilo mosdiertjes in 27 minuten. 

The survey was sometimes hampered by loads of bryozons (mainly Electra pilosa) in the catch. There are some clear hotspots in the area. The map shows the average standardised catch per ICES rectangle (the squares on the map). The largest amount of Electra pilosa was 2000 kilo’s in 27 minutes fishing.

Tijdens de survey verzamelen we ook gehoorsteentjes (otolieten) van vissen. Op basis hiervan kunnen we de leeftijd van een vis bepalen, want otolieten groeien net als boomstammen: met dichtere en minder dichte ringen. De leeftijdsinformatie is cruciaal voor verder gebruik in de modellen waarmee we de hoeveelheid vis in zee schatten en voor het visserij-advies (zie: https://vistikhetmaar.nl/dossiers/bestandschatting-hoe-doe-je-dat/). In de onderstaande tabel staat van hoeveel vissen we gehoorsteentjes, individuele lengte, gewicht, sekse verzamelden. Omdat we hiervoor actief dieren dood moeten maken, vragen we voor deze handeling jaarlijks een ontheffing van de Wet op de dierproeven aan. 

We also collect earbones (otoliths) for a number of fish species during the survey. The otoliths grow as trees do: ring by ring. Through the otolith, we can identify the age of a certain fish. Fish age is a crucial parameter in the models we use for the stock assessment and fisheries advice (https://vistikhetmaar.nl/dossiers/bestandschatting-hoe-doe-je-dat/; text in Dutch, video at the end in English). The table below shows the numbers of fish of which we’ve collected otoliths, individual length, weight, sex. 

Bot          Platichthys flesus         52
Griet Scophthalmus rhombus 31
Kabeljauw Gadus morhua 25
Schar Limanda limanda         309
Schol Pleuronectes platessa 590
Tarbot Scophthalmus maximus 180
Tong Solea solea         453
Tongschar Microstomus kitt 158

No comments:

Post a Comment