Thursday, 19 August 2021

Onderzoekers en vissers // Scientists and fishers

Vijftien jaar geleden waren er veel vragen vanuit de visserijsector wat we precies deden aan boord tijdens deze survey en sinds 2007 gaan er daarom waarnemers uit de visserij mee met de BTS aan boord van de Tridens. Door de COVID-19 maatregelen was dat in 2020 helaas niet mogelijk, maar dit jaar zijn er weer alle weken waarnemers mee. Nu zijn er ook vast nog veel vragen, maar er zijn ook veel gedeelde ervaringen bij gekomen. 

Up to fifteen years ago, the Dutch fishers raised many questions about the work done during the fisheries independent surveys, especially the beam trawl survey. We invited them on board Tridens and since then, fishers have been on board during the survey as observer. Still, there will be many questions, but we've also added shared experiences. 

De eerste interviews in Visserijineuws (31-08-2007) // First interviews in the Dutch Fishing news

Voor ons klinkt dit intussen normaal: 'er gaan waarnemers uit de visserijsector mee en die kijken wat we doen aan boord', maar internationaal bekeken is het bijzonder dat er waarnemers uit de visserij mee gaan op wetenschappelijke surveys. Wij vertellen onze collega’s in het buitenland hoe waardevol deze samenwerking is, en dit levert dan altijd heel veel vragen op. 

For us, 'having fishers on board during a survey' sounds pretty normal these days. In other countries this is not common practice. So we try to share our experiences in international fora, and explain the added value of this cooperation. 

Om ons verhaal eenduidig te delen, hebben we hierover afgelopen jaar een wetenschappelijke publicatie geschreven (https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab079). Hierin beschrijven we hoe de samenwerking in zijn werk gaat, wat de waarde is van waarnemers uit het bedrijfsleven aan boord van een onderzoeksschip en wat de uitdagingen zijn. Daarnaast gaan we op basis van de artikelen in Visserijnieuws de na afloop van de survey zijn verschenen, in op de verandering in beleving van de survey vanuit de kant van de visserij. Tot slot geven we handreikingen aan onze (internationale) collega’s over hoe zij een soortgelijke samenwerking vorm zouden kunnen geven. Dit laatste doen we in de vorm van vijf uitgangspunten:

  1. Durf te delen (o.a. informatie, toegang tot het onderzoeksschip en de relevante ruimtes, ervaringen en inzichten)
  2. Wees helder (o.a. rollen en verantwoordelijkheden, verschillen tussen onderzoek en visserij, welke elementen van de survey zijn onveranderbaar, hoe ga je om met opmerkingen van de waarnemers);
  3. Wees flexibel;
  4. Wees geduldig;
  5. Wees dankbaar.

De eerste vier zijn tot stand gekomen door terug te kijken op onze ervaringen in de afgelopen jaren. De vijfde hebben we heel bewust toegevoegd aan de uitgangspunten. Het is simpelweg fijn wanneer mensen interesse hebben in het werk en ook de passie voor de zee en de fascinatie voor het zeeleven delen en daar tijd en energie in willen investeren. Het is ook makkelijk om dat in de waan van de dag en de hectiek van het werk te vergeten of niet te benoemen. 

To share our experiences to everyone, we've published a paper on this cooperation (https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab079). We describe the process of incorporating fishers in a fishery-independent survey, its benefits, and challenges. We show how perceptions about the survey changed. Allowing stakeholders behind the scenes of a survey and taking their expertise into account contributes to a more reciprocal relation in the co-production of knowledge through collaborative research and increases legitimacy. We propose guidelines for involving stakeholders without compromising the survey's and professional credibility, in short:

  1. Dare to share (i.a. information, providing access to the work, experiences, insights);
  2. Be clear (i.a. tasks and responsibilies, differences between fisheries and research)
  3. Be flexible
  4. Be patient
  5. Be grateful
The first four are based on our experiences over the past years. The last element we've added to remind ourselves and others that it is special that the survey is apparently of interest to people and that they are willing to spend a week or more away from earning a living to observe the scientists' work. 

Visserijnieuws 2009 // Dutch Fishing news 2009

We hebben de publicatie opgedragen aan Wim de Boer en Wim van Densen, grondleggers van de huidige samenwerking tussen visserij en onderzoek. Ze zijn beiden in 2020 overleden en hebben allebei een belangrijke rol gespeeld in het wederzijdse begrip en de samenwerking tussen vissers en onderzoekers. Zonder hun inzet hadden wij het stuk niet kunnen schrijven.

We've dedicated the paper to fisher Wim de Boer and our former colleague Wim van Densen. Both passed away in 2020 and were true ambassadors for research collaboration amongst their peers. They worked tirelessly on bridging the gap between fisher and scientific knowledge. They changed the mind-sets of fishers and scientists and are the founding fathers of our ongoing collaboration.


No comments:

Post a Comment