Sunday, 8 August 2021

Blauwe wijting en harig mosdiertje // Blue whiting and Electra pilosa

Dinsdag verwerken we de vangst van zes trekken. De visvangst bestaat voornamelijk uit, schol, schar, schurftvis, dwergtong, tong, tongschar en grauw poon. Het benthos monster bevat vooral kamster, zeester slangster, gewone zwemkrab, blauwpoot zwemkrab, fluwelen zeemuis en wat heremietkreeft. Bij een van de laatste trekken vangen nog een bijzondere soort voor de zuidoostelijke Noordzee: een blauwe wijting (Micromesistius poutassou)! Dit is een soort die hoofdzakelijk in de diepere delen van de Atlantische oceaan voorkomt, op de rand van het continentale plat) en waar we jaarlijks in maart-april onderzoek naar doen (http://bluewhitingsurvey.blogspot.com/). Het is dus een verrassende vangst in de ondiepere delen van de zee (20-50 meter).

Tuesday we fished and processed six hauls. The catch contained plaice, dab, scaldfish, solenette, sole, lemon sole and grey gurnard. The benthos sample contained sea stars (Asterias rubens), sand sea stars (Astropecten irregularis), swimming crab (Liocarcinus holsatus), harbour crab (Liocarcinus depurator), sea mouse (Aphrodita aculeata) and some hermit crabs (Pagurus bernhardus). In one of the last hauls we caught a special species for the shallow southeastern North Sea: a blue whiting (Micromesistius poutassou). This species lives normally in the deeper areas in the Atlantic ocean, on the shelf edge. Every year, we conduct a survey on blue whiting: http://bluewhitingsurvey.blogspot.com/.
blauwe wijting // blue whiting

Op woensdag beginnen we de eerste trek met een mand schol een paar tongen en wat tarbotjes. De eerstvolgende trek die omhoog komt, blijkt vol te zijn gelopen met harige (kant)mosdiertjes (Electra pilosa). Deze spoelen ook in grote hoeveelheden aan op het strand, de laatste tijd op de Waddeneilanden (zie o.a. WadWeten | Een tapijt van harige mosdiertjes - Leeuwarder Courant (lc.nl)), maar eind 2020 al langs de Hollandse kust, dus het is niet vreemd dat die in de vangst verschijnen. De vangst uit het stuurboord net  bevat maar liefst 2000 kg stinkende mosdiertjes. De trek erna besluiten we samen met de bemanning om de trekduur te halveren naar 15 minuten. Helaas mocht dit niet baten, beide kanten zijn nogmaals volgelopen met mosdiertjes. De bemanning krijgt de netten niet aan dek en dus besluiten we de netten overboord los te gooien.

On Wednesday the first haul contained one basket of plaice, a few sole and some small turbot. The haul that followed, looked full with bryozoan Electra pilosa. The species has been washed ashore since November 2020 till now, so it is no real surprise we catch it as well. The starboard side contained at least 2000 kg Electra pilosa. The haul after, we decided with the crew to half the time of the haul to 15 minutes. Unfortunately, this didn’t work out as planned. Both sides were again full with bryozoans. We decided to once again empty the nets overboard.  

Harig (kant)mosdiertje op de lopende band I // Electra pilosa on the conveyor belt I


Harig (kant)mosdiertje op de lopende band II // Electra pilosa on the conveyor belt II

No comments:

Post a Comment