Friday, 13 August 2021

Roggen taggen/ Tagging rays

Tijdens de BTS reizen worden dit jaar blonde en gevlekte roggen door Eleanor Greenway voorzien van Data Storage Tag (DST). De tag zal maximaal 720 dagen de diepte en temperatuur registreren en geeft dus een beeld want waar de rog is geweest. Daarna laat de tag zelf los en komt deze naar het oppervlakte gedreven. Hierna is Eleanor afhankelijk van vissers en mensen die deze tags wellicht vinden en terug sturen. Wanneer je een DST vindt, neem dan contact op via: elasmo@wur.nl

During the BTS survey this year, Eleanor Greenway will be busy tagging blonde and spotted rays with Data Storage Tags (DST). The tag stays on the ray for up to 720 days to measure depth and temperature data, and provides information . After this time, the tag ‘pops-off’ to the waters surface. Eleanor is then dependent on fishers and other people who find these tags to send them back so the data can be collected. When you find a DST, please contact: elasmo@wur.nl

data storage tag (DST)

Vorige week zijn de eerste drie gevlekte roggen kunnen voorzien van een tag. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Op het moment dat wij een gevlekte of blonde rog vangen, plaatsen we deze zo snel mogelijk in een bak met vers zeewater. Roggen met een lengte van boven de 50 cm (gemeten van neus tot einde staart), mogen worden voorzien van een tag. We bepalen eerst het geslacht, lengte en het gewicht. Hierna plaatst Eleanor de tag. 

 Last week three spotted rays have been tagged. But how does it actually work? When we catch a blonde or spotted ray we put them in a container with fresh seawater as soon as possible. Only rays with larger than 50 cm (measured from the tip of the nose to the end of the tail) may be tagged. Before the ray is tagged we first measure the length, weight and sex of the individual. After that, Eleanor tags the ray.

Eleanor brengt de tag aan // Eleanor tags the ray

Het bevestigen van de tag vraagt enige precisie, hiervoor is Eleanor getraind en bevoegd. Nauwkeurig prikt ze met twee holle naalden (ontsmet in jodium) precies langs de ruggenwervel in de staart. Hierna plaats ze twee ijzerdraadjes voorzien van een rubberen bescherming met 4 gele registratienummers met daaraan vast de DST (de tag die eruit ziet als een oranje dobber). Het rubber aan de onderzijde en bovenzijde is ter bescherming van de huid van de rog. Het ijzerdraad wordt aangedraaid met een tang, zodat de tag niet meer los kan komen. Hierna maakt ze een foto van het volgnummer en de tag. Daarna gaat de rog zo snel mogelijk weer de kuip in, om bij te komen.

The placement of the tag needs a degree of training and precision, for which Eleanor is qualified. Two hollow needles (disinfected in iodine) are used to pierce the muscle tissue either side of the vertebrae in the tail. The tags are then attached to the ray with the use of a stainless steel wire which passes through a rubber plate when passed through the hollow needles. An additional rubber plate is placed on the other side protecting the ray. The DST is held in place with 4 yellow peterson discs (the DST looks like an orange float). The tag is secured by turning rounds in the remaining length of wire. Once the tagging procedure is complete we take a photo of the ray with the tag number, then the ray is put back in the container of sea water to recover.

De spullen die nodig zijn om de rog van de DST te voorzien: jodium, schaar, pincet, data storage tag, holle naald, twee tangetjes // Tagging equipment: iodine, scissors, tweezers, data storage tag, needles, two pliers

De gemerkte rog // The tagged ray

Na ongeveer 10-15 minuten wordt de rog teruggezet. Het schip vermindert vaart en om het hoogteverschil van het schip te overbruggen laten we de rog in een mand aan een touw langzaam zakken tot het wateroppervlak. Vervolgens glijdt de rog terug het water in. 

After roughly 10-15 minutes the ray is released. The ship lowers its speed and to bridge the gap to the water, we place the ray in a basket which is lowered off the side of the ship to the water surface. The ray is then gently released back onto the sea.

Terugzetten van de rog // Releasing the ray

No comments:

Post a Comment