Thursday, 25 August 2022

Noordelijker en dieper I // Further north and deeper I

Gisteren gingen we de grens van 60 meter diepte over. Op de Noordzee betekent dat dat je in een andere wereld terecht komt dan in de ondiepere delen. We visten een half uur, ongeveer op 57°43'NB 4°20'OL en vingen daar niet zozeer veel maar wel grotere vis. Gedeeltelijk is dat 'toevallig', zoals een aantal zwarte koolvissen. Die zwemmen rond in scholen en kunnen makkelijk net boven de boomkor zitten, maar we kunnen ze dus ook net wel vangen. Grotere platvis en zeker schol (24-46 cm) is wel een kenmerk van de noordelijker gebieden.

Yesterday, we crossed the 60 m depth border. In the North Sea, this often means ending up in a different world than in the shallower parts. We fished for 30 minutes at 57°43'N 4°20'E and caught not too much but definitely larger fish than we did before. Partly this was 'accidental', as saithe is not a particular species caught in a beam trawl, but the larger flatfish, especially plaice (24-46 cm) is a characteristic of the deeper areas.  

schol // plaice

achter: griet, tongschar (2), voor: tarbot, schar //
back: brill, lemon sole (2), front: turbot, dab

achter: sterrog, schelvis, voor: zwarte koolvis, kabeljauw //
back: starry ray, haddock, front: saithe, cod
No comments:

Post a Comment