Monday, 8 August 2022

Overzicht van de eerste surveyweek I// Overview of the first week of the survey I

Afgelopen vrijdag kwam de Tridens weer terug in de haven van Scheveningen. De oogst: 23 trekken waarvan er 4 ongeldig zijn verklaard. Zoals je ziet is er nog één hokje (kwadrant) tussen 3 en 4 graden oosterlengte niet bevist. Hier is vorige week wel 5 minuten geprobeerd te vissen, maar toen zat het net vol mosdiertjes. Aangezien het heel vermoeiend is om op één dag veel vangsten met 'gedoe' te hebben, is toen besloten om door te varen naar het volgende kwadrant en de komende twee weken het gat op te vullen. 

Last Friday Tridens returned to Scheveningen. 23 hauls have been conducted: 19 valid, 4 invalid. There is still one rectangle between 3 and 4 degrees east unfished. Last week, a 5 minute trial tow has been conducted, resulting in an enormous amount of Bryozoa. As it is tiring to have many troublesome catches on one day, it was decided to cover this rectangle in the next two weeks, and continue fishing last week on other locations.
Visposities BTS week 31 2022, *=ongeldig, stip=geldig //
Fishing positions BTS week 31, *=invalid, dot=valid

Twee van de ongeldig verklaarde trekken waren gedomineerd door mosdiertjes (die tussen 3 en 4 graden oosterlengte, zie eerdere blog), de andere twee (tussen 4 en 5 graden oosterlengte) door 'koeteieren', ook wel hartegels (Echinocardium sp.) genoemd, of, minder eerbiedig, zandballen. Het zijn dieren die grelateerd zijn aan zee-egels en zeesterren. Hartegels leven ingegraven in het zand, met veel exemplaren bij elkaar. Het is goed mogelijk dat die opgevist worden in een boomkor, die ontworpen is om ook beesten uit de bovenste centimeters van het sediment te vangen. Wanneer zo'n vangst te groot is, levert het veel zand op -want de schalen zijn kwetsbaar en de inhoud komt dan vrij- en weinig geschikte gegevens.

Two of the invalid tows were caused by the Bryozoa (between 3 and 4 degrees east), the other two (between 4 and 5 east) by sea potatoes (Echinocardium sp.). The species lives buried in the sand, and may be caught by beam trawls. Processing the catch is sometimes impossible as the shells are very brittle and break easily. As a result, lots of sand are released and little reliable or useful data.

Vangst met hartegels // Catch with Echinocardium sp.

 

No comments:

Post a Comment