Thursday, 22 August 2013

First fish and mud / Eerste vis en modder

August 21st

On Wednesday morning at 7:15am sharp we finally found ourselves on our first station just north east of the cleaver bank. An hour later we had completed our first haul and were sorting our first catch: a small catch of mostly plaice, dab, lemon sole, solenette and scaldfish. It felt good to finally be getting stuck into our work and collecting data.

Op woensdag om kwart over zeven waren we op het eerste station, ten noordoosten van de Klaverbank. Een uur later stonden we vis te sorteren: een kleine vangst met voornamelijk schol, schar, tongschar, dwergtong en schurftvis. Het was lekker om aan het werk te zijn.

 
The nets are set just after sunrise
De netten worden gezet.


Then the barnacles returned to haunt us... causing more problems with the engine cooling system. This meant another shut down of the engines was required and the vessel was left drifting. Although this meant we could not fish, we made the most of the ships down time to use the opportunity to test the boxcore. The boxcore is a heavy piece of equipment which is designed to take samples of the sediment whilst keeping the sediment structure intact. One of our piggy-back projects of the trip was to experiment with deploying the boxcore to see how feasible it may be to use the boxcore during the BTS in the future.
 
In de loop van de dag moesten er toch nog meer zeepokken uit de koelwaterinlaat gehaald worden. De motoren moesten uit zodat de machinisten de leidingen schoon konden maken. We konden dus niet vissen, maar maakten van de nood een deugd door de boxcore te testen. De boxcore is een zwaar apparaat waarmee je bodemmonsters kunt nemen. We hadden de boxcore meegenomen aan boord om te onderzoeken of we dit apparaat in de toekomst aan boord zouden kunnen gebruiken om aanvullende gegevens van beesten die in de bodem leven, zoals wormen en schelpdieren (infauna), maar ook bijvoorbeeld koolstofgehalte, chemische samenstelling en/of korrelgrootte van de bodem te verzamelen tijdens de BTS.
 
 
  Boxcore samples can be used to collect data on infauna (organisms living within the sediment) and geochemical profiles of the sediment (e.g. carbon content, chlorophyll a, pore-ater chemistry, particle size, porosity). We are particularly interested in linking the infauna data to the epifuana and fish data already collected during the BTS for a more complete picture of the ecosystem.

Het is voor ons vooral interessant om de koppeling te maken tussen het leven in de bodem (bemonstering met boxcore) en het leven boven de bodem waarover we al gegevens verzamelen tijdens de boomkorsurvey 

Thanks to some great team work between crew and scientists the boxcore was successfully deployed and is now ready to be put into use whenever an opportunity presents itself. With the engines back on track we continued on our journey and completed 4 more hauls the same day.
 
Dankzij goede samenwerking tussen bemanning en onderzoekers slaagde het experiment en is nu duidelijk hoe we de boxcore kunnen gebruiken aan boord van de Tridens. Toen de motoren weer aan gingen konden we verder met het originele programma en deden we nog vier trekken met de boomkor.

Interesting fact of the day: Infauna are responsible for a process called “bioturbation”, which described the way in which these organisms mix the sediment and contribute to the recycling of organic matter. Bioturbation is a key ecosystem process which was first described by Darwin in 1881.
 
Wetenswaardigheid van de dag: infauna is verantwoordelijk voor ‘bioturbation’, wat betekent dat de dieren in de bodem verantwoordelijk zijn voor hergebruik van organisch materiaal in en omwoeling van de bodem. Bioturbation is een belangrijk proces in het ecosysteem. Darwin heeft het voor het eerst beschreven in 1881.

No comments:

Post a Comment