Wednesday, 28 August 2013

Catch of the day / Vangst van de dag!

The week has started well, the weather is fantastic and things are running smoothly here on board. On top of that we also landed some large and some interesting catches.

De week is goed begonnen, het is prachtig weer hier in de noordelijke Noordzee en dingen gaan rustig zijn gang aan boord. De vangsten zijn bovendien interessant en daarom hebben we ook weer wat bijzonderheden om over te berichten.

 
August 26th

We can always trust our captain to pull something out of the bag with the last haul of the day when we think we are almost done. This Monday was no different .Our last haul was carried out in ICES square 43F0 (~57.3N 0.5E) and was the obvious catch of the day bringing up some large fish but also an abundance of haddock and plaice. Here we present the largest four fish from this catch (from left to right: turbot, cod, ling and hake):

Wij kunnen altijd op vertrouwen dat onze Kapitein de grootste vangst van de dag tot het laatst bewaart om ons nog even bezig te houden. En zo was het ook afgelopen maandag. Wij visten in ICES kwadrant 43F0 (rond 57.3N/0.5E) en het was duidelijk de vangst van de dag met enkele grote vissen maar ook veel schelvis en schol. Hier laten we de grootste vissen zien (van links naar rechts: tarbot, kabeljauw, leng, heek):

 

August 27th

The weather in norwegian waters was fantastic and today we brought in a large catch of nicely sized plaice. In one haul of 30 minutes with the 8m beam trawl we cuaght (in just the starboard net) almost 80kg of plaice between 30 and 59cm.
 
Bij prachtig weer in Noorse wateren deden we vandaag een mooie trek met schol. In 30 minuten vingen we met de 8m boomkor in het stuurboord net bijna 80 kg schol met lengtes tussen 30 en 59 cm. In bakboord zat ongeveer dezelfde hoeveelheid.

 


 


And the special catch of the day: whale baleen! Baleen is a filter-feeding system inside the whales mouth (see http://en.wikipedia.org/wiki/Baleen). Sieto took a photo of the baleen and Guido Keijl (van Naturalis) was able to identify it as minke whale (Balaenoptera acutorostrata). It must come from a fresh dead whale as the whales do not shed baleen otherwise.
 
En de bijzonderheid van de dag: baleinen! Balein is een soort filtersysteem in het mond van een walvis (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Balein). Sieto heeft een foto gemaakt op basis waarvan Guido Keijl (Naturalis) kon vertellen dat het van een dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata) afkomstig is. Het moet een vers dood exemplaar geweest zijn want anders komen de baleinen niet los van een dier.
No comments:

Post a Comment