Sunday, 7 September 2014

Andere bemonsteringen-SPI camera/Additional sampling-SPI camera

Naast de bemonstering met de 8 meter boomkor verzamelen we ook gegevens met andere apparaten. Eén ervan, de CTD, is in een eerdere weblog al besproken. Een ander instrument is de SPI camera, die foto’s maakt van het sediment door er zelf in door te dringen. De camera die we tijdens deze survey gebruiken is eigendom van het Engelse onderzoeksinstituut CEFAS en we zijn blij dat we hem mogen gebruiken.

Besides the regular Beam Trawl Survey gear (8 meter beam trawls), we also use some other fishing and non-fishing gear to collect information on the North Sea ecosystem. One of the devices has –the CTD- already been described before in this blog. Another is a so-called SPI camera. The SPI camera makes pictures of the sediment by penetrating the sediment. The camera we use is owned by the English research institute CEFAS, and we feel honoured to use it.


(foto's: Ingeborg de Boois)

Wanneer het schip stilligt wordt de camera op de bodem neergezet, hij snijdt zichzelf in het sediment, maakt twee foto’s (met flits), waarna de camera een stukje omhoog wordt gehesen en vervolgens nogmaals wordt neergezet (weer twee foto’s). Dit wordt nogmaals herhaald en dus hebben we wanneer de camera terug komt aan boord in totaal 6 foto’s van het sediment op die locatie.
The SPI camera is lowered to the seabed, and when it lands it pushes itself further into the sediment, and takes two pictures, using a flashlight. After that, the camera is hoisted upwards and put down on the sediment again. This is repeated once more and so, when the camera comes back on deck we’ve got 6 pictures of the sediment.

Op de foto’s hieronder is het zwarte gedeelte aan de bovenkant de waterkolom. Het bovenste deel van de bodem is bruiner van kleur dan het onderste deel omdat de bovenste laag van het sediment meer zuurstof bevat dan de lagen daaronder. In sommige bodems is de grens tussen die bodemlagen scherp (eerste foto) en in andere gaan de lagen geleidelijker in elkaar over (tweede foto).

On the pictures below, the black area in the upper part is the water column. Underneath is the sediment, the lighter colour (upper layer) being sediment that contains oxygen-and life-. The darker sediment contains less oxygen.

(foto’s: SPI)

No comments:

Post a Comment