Monday, 8 September 2014

Andere bemonsteringen-2 meter boomkor/Additional sampling-2 meter beam trawl

Naast de 8 meter boomkor, de CTD en de SPI camera, gebruiken we tijdens deze reis sinds 1999 ook een 2 meter boomkor om de kleinere dieren die op de zeebodem leven te bemonsteren. De maaswijdte van het net is een stuk kleiner dan die van de 8 meter boomkor en dus vissen we veel korter en met lagere snelheid, want anders zou binnen mum van tijd het netje vol zitten en waarschijnlijk barsten. Het vistuig is door ons voor het eerst gebruikt in een internationaal project in 1999 en 2000 en later voor een internationaal project in 2003 en 2004 (www.mafcons.org). In de jaren tussen deze twee projecten en sinds 2005 proberen we jaarlijks 15 trekken uit te voeren om meer informatie over het ecosysteem te verzamelen en om de ervaring met dit vistuig en de kennis over de daarin voorkomende soorten op peil te houden.

Apart from the 8 meter beam trawl, CTD and SPI camera, we also operate a 2 meter beam trawl during this survey. The meshsize of the net is smaller than the 8 meter beam trawl net, so we fish by a lower speed and we catch small organisms living on or near the bottom. The 2 m beam trawl is originally designed by CEFAS, and for the first time North Sea wide used in 1999 for the EU project ‘Monitoring Biodiversity of Epibenthos and Demersal Fish in the North Sea and Skagerrak’. In 2003 and 2004 we used it for another EU project (www.mafcons.org). In the years in between both projects and in the years after, we try to do about 15 hauls with the 2 meter beam trawl during the BTS, to slowly collect more information on the ecosystem, and to keep the experience with the gear and the species caught alive.De bemonstering met de 2 meter boomkor is ook voor onszelf een welcome afwisseling. De vangsten die we voor de boomkorsurvey uitvoeren, zoeken we benedendeks uit. De vangsten uit het kleine net zoeken we aan dek uit, dus ze zijn voor ons ook een goede reden om af en toe wat frisse lucht te krijgen en even uit te waaien.


The catch of the 2 meter beam trawl is sorted on deck, while the beam trawl survey catches are dropped down inside the ship, so the additional sampling gives us a good reason to get some fresh air every day.
(foto: Hendrik Jan Westerink)

No comments:

Post a Comment