Friday, 5 September 2014

Voortplanting/Reproduction

Tijdens deze survey vangen we in het noordwesten van het bemonsteringsgebied altijd sterroggen (Amblyraja radiata). Deze commercieel oninteressante soort komt frequent voor in het gebied dat wij bemonsteren. Omdat we de haaien en roggen per sekse meten, kijken we altijd goed naar de individuele dieren.
De meeste haaien- en roggensoorten die wij vangen, leggen eieren (ovipaar). De bevruchting van de eieren vindt plaats in het vrouwtje. Mannetjes haaien en roggen hebben twee claspers om dit mogelijk te maken.
Vorige week troffen we een vrouwtje van de sterrog aan dat op het punt stond om haar eieren te leggen. Gisteren vingen we weer sterroggen. Eén van de mannetjes had heel raar gevormde claspers. Ze leken wel opengebarsten. En inderdaad, de punt van de clasper van seksueel rijpe mannetjes breekt open wanneer de clasper gestrekt wordt. Ik had dit zelf nog nooit gezien, maar enkele collega’s aan boord hadden vorig jaar ook al een mannetje met opengebarsten claspers aangetroffen.

During this survey, we always catch the non-commercial and quite abundant Thorny skates (Amblyraja radiata). We measure the species by sex and so, we have a good look at every individual.
Most ray and skate species we catch, lay eggs (oviparous). The fertilisation of the eggs happens inside the body of the female, so the female and male skates have to mate. Males have to claspers to fertilise the eggs.
Last week, we found a female that was about to lay her eggs. Yesterday, we found rarely seen things in one of the males. The clasper tip of a mature male pops open readily when flexed. And that is what we saw. For me, this was the first time, but some of my colleagues had seen it before.


Drie mannetjes sterroggen, buikzijde/three male thorny skates, ventral side


Clasper in ontwikkeling/developing clasper

Opengebarsten clasper/burst-open clasper

1 comment:

  1. Yes we see thsi every now and again but it is rare to see on the survey

    ReplyDelete