Thursday, 4 September 2014

Het hoe en waarom/’How’ and ‘why’?

Zoals in de eerste weblog van de BTS 2014 al geschreven, is deze survey oorspronkelijk bedoeld om informatie te verzamelen over schol en tong. Aangezien het gebied dat door de Tridens bemonsterd wordt hoofdzakelijk buiten het verspreidingsgebied van tong ligt, is onze voornaamste doelsoort schol. We verzamelen lengte-, gewicht- en leeftijdsinformatie van schol en een aantal andere soorten. Uiteindelijk resulteert dit in een index die samen met andere informatie wordt gebruikt in bestandsschattings-modellen.

Hoe we vissen op zee worden geteld, wordt helder uitgelegd in:

Hoe een bestandsschatting voor vis in zijn werk gaat, is te vinden in:

Wat we doen tijdens de BTS is te zien via:

As written in the first BTS 2014 weblog, this survey is originally designed to collect data on plaice and sole. The area covered by Tridens is mainly outside the distribution area of sole. So, our so-called target species is plaice. The reason for data collection is to create a fisheries-independent index for plaice. This index is used as one of the sources of information in stock assessment models. 

More information on how we count the uncountable (or: how we count fish in the sea) can be found in: http://ipaper.ipapercms.dk/ICESPublications/Countingtheuncountable/Countingtheuncountable/

An impression of the work done during this survey (comments in Dutch), can be seen via:No comments:

Post a Comment