Sunday, 31 August 2014

Halverwege/Halfway

We zijn halverwege de survey. Aangezien het weer in de tweede week goed was, hebben we flink wat voortgang kunnen boeken. Op de kaart is goed te zien dat we op allerlei plaatsen in de Noordzee zijn geweest. Aangezien de Noordzee niet één grote bak met zand en water is maar er veel verschillende bodemtypes (met/zonder stenen, dieper/ondieper) zijn, vangen we ook veel verschillende soorten tijdens dit onderzoek.
We are halfway the survey and as the weather was nice in the second week, we made good progress. As you can see on the map, we’ve been all around the North Sea, and so, we saw many different species in the catch.


Tot nog toe hebben we 53 vissoorten gevangen en 139 benthos (zeesterren, krabben, etc.) soorten. Het maximum aantal soorten in één trek was 65 (22 visoorten en 43 benthossoorten). Het is noodzakelijk dat aan boord voldoende mensen aanwezig zijn met kennis van de soorten die op of dichtbij de bodem leven in de Noordzee en die we dus mogelijk in de vangst kunnen aantreffen. Bij IMARES houden we jaarlijks een determinatietoets, waarbij we kijken wie welke soorten kent. Op deze manier weten we zeker dat er altijd voldoende soortenkennis aan boord is.
Up to now, we caught 53 finfish and elasmobranch species, and 139 shellfish and benthos species. The maximum number of species in one haul was 65 (22 fish/elasmobranch species and 43 shellfish/benthos species). As you can imagine, sorting and identifying species requires good knowledge of the demersal species in the North Sea. IMARES organises an annual demersal fish and benthos test to keep track of the identification skills. After the test, explanation is given about the main identification criteria for the species.(foto’s: Lisette Enserink/Hendrik Jan Westerink)


No comments:

Post a Comment