Friday, 29 August 2014

Gegevens invoeren/Entering data

Alle informatie die we op deze reis verzamelen wordt direct in de computer ingevoerd. De informatie over vislocatie, lengte van de trek, etc. wordt gedeeltelijk direct vanaf de meetinstrumenten op het schip opgeslagen en op de brug aangevuld met bijvoorbeeld gegevens over wind. Deze gegevens worden opgeslagen op een computer op de brug en via het scheepsnetwerk kunnen we dat bestand direct inlezen in het programma waarin we de vangsten invoeren. Dat programma is nu aan een nieuwe versie toe. In juli is de nieuwe versie getest tijdens de haringsurvey. Hieruit kwamen nog wat kleine onvolkomenheden tevoorschijn. Die zijn intussen opgelost en dus zijn we sinds woensdag aan de slag met de nieuwe versie. Van Billie Turf 6.21 naar Billie Turf 8.0!

We enter all information in the computer while on board. The haul information is stored at the bridge, and via the ship’s network we receive the information downstairs where we process the catch. The data entry program is renewed, and we’re going to test it. During the herring acoustic survey in July the new version was tested, too, still highlighting some bugs. They are solved now, so off we go. From Billie Turf 6.21 to Billie Turf 8.0!

(Billie 6.21)

(Billie 8.0)No comments:

Post a Comment