Wednesday, 11 September 2019

Biologische rietjes//organic straws


Tijdens de boomkorsurvey zijn er altijd mensen die voor het eerst meegaan en vol verbazing kijken naar alle verschillende beesten die we opvissen. Zoals het rietje. Iedereen die het rietje voor het eerst ziet, denkt dat het zo'n echt plastic doorzichtig rietje is dat aan pakjes drinken zit vastgeplakt. En dat er dan ook nog een wormpje in is gekropen. Dat zou natuurlijk kunnen, want we vissen ook wel plastic op, en daar zitten ook vaak dieren in of op. Maar het rietje (Hyalinoecia tubicola) is echt een dier dat in de Noordzee voorkomt. De worm leeft in een buisje dat op een rietje lijkt. De worm maakt het buisje zelf en hij sleept het rietje achter zich aan over de grond. We hebben geprobeerd of we ermee konden drinken, maar dat was geen succes. Het is dus geen biologisch alternatief hebben gevonden voor  plastic rietjes. 
Rietje//Hyalinoecia tubicola
During the beam-trawl survey, there are always people who come along for the first time and look with amazement at all the different species we catch. Like the 'straw'. Anyone who sees the animal for the first time thinks it is a real plastic transparent straw, like the ones attached to small drink packs. And that a worm has crept into it. That would of course possible, because we also catch plastic, and that often is inhabited by animals. However, the straw is really an animal that lives in the North Sea. Hyalinoecia tubicola is a tube worm that lives in a tube that looks like a straw. The worm creates the tube by itself and  drags the straw behind it on the seabed. We tried whether we could drink with it, but that was not a success, so it is no organic alternative for single-use plastic straws. 
No comments:

Post a Comment