Monday, 2 September 2019

Mogen wij u voorstellen....zeesterren//May we introduce....starfish

'Dieper dan 60 meter is de wereld anders', in elk geval wanneer je met een boomkor vist. Bijna plotsklaps neemt het aantal soorten in een vangst toe. We vangen dan bijvoorbeeld niet twee soorten zeesterren (gewone zeester en kamster), maar vijf, zes of zeven soorten. Dat geldt dan ook voor krabben, heremietkreeften en andere soortgroepen. In deze blog een overzicht van de negen verschillende soorten zeesterren die we de afgelopen weken hebben gevangen. Aangezien her merendeel van de soorten niet in het Nederlandse deel van de Noordzee voorkomt, bestaat er vaak geen Nederlandse naam. In dat geval staat de wetenschappelijke naam hier genoemd.
'When it's deeper than 60 meters, the world changes', for sure when you're beam trawling as we do. The catch composition changes from 'few species in large numbers' to 'many species in low numbers'. For example, the number of starfish species easily turns from 2 (Common starfish and Burrowing starfish) in the eastern North Sea to five, six, or seven species in a catch. That happens to the number of crabs, hermit crabs and other groups of species as well. In the blog an overview of the nine starfish species we've caught until now.
Stichastrella rosea-Kamster-Zeester//Rosy starfish-Burrowing starfish-Common starfish
Op de zandgrond in de oostelijke Noordzee vangen we vooral de zeester (Asterias rubens) en kamster (Astropecten irregularis). Naarmate we daar noordelijker komen zien we zo nu en dan, en zeker ook niet in alle jaren, de zeester Leptasterias muelleri.
In the eastern North Sea we mostly catch Common starfish and Burrowing starfish. As we start fishing more northerly, in some years the Northern seastar appears in the catch.

Marthasterias glacialis-Leptasterias muelleri (boven//upper)-Henricia sanguinolenta
Nog wat noordelijker en ook iets westelijker (dieper) zagen we de grote zeester Marthasterias glacialis. Die vangen we lang niet ieder jaar en het is een spectaculaire soort om te zien met de dikke stekels. Op de noordelijke stations vangen we wel zeer regelmatig Henricia sanguinolenta. Op de foto hierboven staat een paars exemplaar, maar de soort kan ook knaloranje of roodachtig zijn.
Further north and a bit more to the west (and deeper), we caught Marthasterias glacialis. We don't catch that species frequently, and it's impressive due to its size and spines. On the northerly stations we regularly catch Henricia sanguinoleta, on the picture a purple specimen is shown, but its colour can range from orange to purple.

Hippasteria phrygiana//Rigid cushion starfish
Op zeer regelmatige basis vangen we de 'rood met witte stippen' zeester Hippasteria phrygiana op de noordelijke stations. Het is een stevige ster die maximaal 20 cm groot kan worden.
At the northerly stations we frequently catch the rigid cushion starfish, a firm starfish that is easy to distinguish due to its white spots on the orange body.

Ganzenvoet zeester//Anseropoda placenta
En tot slot nog twee soorten die we vooral in de noordwestelijke Noordzee vangen: ganzenvoet en de rode kussenzeester, de eerste de meest platte zeester die we tegenkomen, de ander de meest glanzende.
Last, but not least, two species we see in the northwestern area: Anseropoda placenta, the flattest starfish species and the Red cushion star, the glossiest.

Porannia pulvillus//Red cushion star

No comments:

Post a Comment