Monday, 26 August 2019

'Nieuw lijntje'//New fishing position

Goed vissen is iets anders dan 'zomaar een net uitgooien'. Vissen is een vak. Op zee betekent dat vooral: weten waar je aan begint en in de gaten houden wat er gebeurt. De Noordzee mag van bovenaf een grote bak water lijken, maar er zijn grote verschillen in de bodem. In sommige gebieden is het een vlakke zandige grond, op andere plekken liggen her en der grotere of kleinere stenen, of bestaat de grond vooral uit modder.
Good fishing practice is more  than 'just throwing out a net'. Fishing is an expertise. At sea it means: knowing what you're going to do, and check crucial parameters during fishing. Although the North Sea may look like a 'lot of water' when one looks from above, the bottom varies on different locations. In some places there's just sand, on other places large boulders lay on the bottom. 

Wanneer je, zoals wij, met een vistuig vist dat over de bodem gaat en wekkers heeft die de bodem ook nog omwoelen, is het dus belangrijk om te weten wat je zou kunnen aantreffen. Dat doen we op basis van zeekaarten, maar ook op basis van ervaring, van onszelf of van anderen ('vislijntjes'). Zeker in gebieden met veel stenen is dat laatste heel erg van belang. 'Net op een andere plek gaan vissen' kan het verschil zijn tussen een heel net met vangst of veel schade.
When you do bottom trawling as we do, it is really important to know what the bottom of the sea looks like and where you can fish safely. We pick our information from maps as well as from safe towing positions from research cruises or commercial fishermen. Fishing on 'just a different location' can be the difference between a nice catch and a completely damaged gear.

Vandaag probeerden we een nieuw vislijntje uit. Op basis van vislijnen van een commerciële visser wisten we waar we heen zouden gaan. Om half zeven stonden de gezagvoerder, stuurman, bootsman en de verantwoordelijke onderzoeker op de brug en voeren we over het vislijntje heen terwijl we keken naar het diepteprofiel. We kunnen er kort over zijn: het was er vlak.
Today, we fished on a new location, at least for us. We had some information from a fisherman, so we knew where to start. At 6.30 the captain, officer, boatswain and scientist in charge stood on the bridge watching the bottom profile. It seemed to be flat.
diepteprofiel//depth profile
We besloten dus de gok te wagen en te gaan vissen over het lijntje op de kaart. Om eventuele schade te beperken visten we met het net aan bakboord. Het stuurboordnet lieten we lekker aan dek liggen. De afgelopen week hebben we gezien dat de vangsten aan beide kanten gelijk zijn. Tijdens de trek hielden we de trekkracht (het rode veld rechts op het scherm) goed in de gaten. Wanneer er bijv. stenen in het net komen loopt de trekkracht snel op. Ook de trekkracht was stabiel.
So we decided to go for it and started fishing on the new location. For damage-control purpose, we only fished with the portside gear. The gear on starboard stayed on board. During the haul we continuously checked the forces on the wires. When boulders enter the net or the flip-up rope, the forces will increase. During the full haul the forces stayed stable.
trekkracht//forces on the lines
Dat was hoopgevend en we visten 30 minuten. Toch was het nog spannend wat er boven zou komen. Toen het tuig boven kwam, volgden stap voor stap de checks: wekkers zitten er nog aan, net is nog heel.
This was promising and we fished for 30 minutes. Still, we were quite excited to see if the gear and the net were undamaged. So, when we hauled, the first checks were done: chains-still there, net-complete.
het vistuig is boven water//the gear is at the water surface
Vervolgens keken we of ook aan het uiteinde van het net de boel nog heel was: ja, en er zat vangst in.
Next step: check if the cod-end was undamaged. It was, and we had catch.
er zit vangst in//there's catch
Bij het storten van de vangst konden we een korte blik werpen op wat we hadden gevangen: kleine platvis (voornamelijk schol en schar) en naar later bleek, ook jonge exemplaren van andere vissoorten. 
When emptying the net we got a quick view on the catch: juvenile flatfish (plaice and dab), and also juveniles of other fish species.
het storten van de vangst//emptying the cod-end
Al met al was het een succesvolle actie gebleken. We waren allemaal tevreden over de vangst én over de manier waarop we gezamenlijk het nieuwe lijntje hadden uitgeprobeerd.
So, over all we were happy with the new location. The catch was nice and provided relevant information, and we all were pleased about the teamwork.

No comments:

Post a Comment