Wednesday, 7 August 2019

Komkommertijd//Unexpected guests

Op 5-8-2019 zijn we met de Tridens uitgevaren om verder te bemonsteren waar ze in de eerste week zijn gestopt. We vissen momenteel op slappe bodem, om deze reden wordt er met hogere snelheid gevist. Soorten die veel boven water komen zijn zeesterren, heremietkreeften, verschillende krabbensoorten en soorten als Noorse kreeftjes. Verder zien we jonge schol en schar, kortom alle algemene soorten die je in dit gebied verwacht. Maar zo nu en dan komen er ook wat minder algemene soorten boven water, zo hadden we op maandag een adderzeenaald en dinsdag zelfs een koekoeksrog (Leucoraja Naevus) (tegen alle verwachtingen in), enkele zeekomkommers (o.a. Trachythyone elongata) en een harige molkreeft (Upogebia deltaura)!

De weersomstandigheden zijn momenteel erg goed, dus het lijkt een mooie week te worden. Het bemonsteren gaat goed en we liggen mooi op schema met dit gouden team.

Koekoeksrog, te herkennen aan de twee vlekken op zijn rug//
Cuckoo ray

Zeekomkommer Trachythyone elongata//
Sea cucumber Trachythyone elongata

On the 5th of August 2019 the Tridens left for its second week of the BTS. We began sampling were the previous crew stopped. Currently we are fishing with a higher fishing speed, because we are on soft soil. In our samples we find species as seastars, hermit crabs, several crab species and species like Nephrops. Besides these benthos, we find fish species like plaice and dab, so basically these are quite common species. However the last few hauls brought some less common species on the conveyor belt. On Monday we caught a Snake pipefish and on Tuesday a cuckoo ray (Leucoraja naevus) (against all odds), a few sea cucumbers (i.a. Trachythyone elongata) and a small mud lobster (Upogebia deltaura).

The weather conditions are good, so it looks like we are going to have a good week on the North Sea. Our sampling is going well and we are on schedule. We have a golden team!

No comments:

Post a Comment